Danmark har mange jobulykker sammenlignet med Sverige

Aktuelt 11. apr 2022 - 4 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Der sker flere ulykker på danske arbejdspladser end i lande, som vi normalt sammenligner os med, viser en ny analyse baseret på data fra Eurostat.

Skrevet af: Ida Marie Winge

En ny analyse peger på, at Danmark har flere arbejdsulykker per 100.000 medarbejdere end lande som Sverige, Holland og Storbritannien.

Analysen er udarbejdet på baggrund af data fra EU’s statistikorganisation Eurostat og er gennemført af virksomheden claims.co.uk. I analysen indgår 30 europæiske landes data om arbejdsulykker, der har givet mere end tre dages fravær.

– Det er altid interessant at se sit eget land udefra og lære af andres erfaringer. I andre undersøgelser kan vi også se, at Danmark har flere arbejdsulykker end nogle af de lande, vi ellers sammenligner os med, som eksempelvis Sverige og Holland, siger Kent Jacob Nielsen, der er seniorforsker på Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup, og forsker i arbejdsulykker.

Danmark versus Sverige

Blandt andet viser analysen, at Danmark har mere end dobbelt så mange ulykker per 100.000 medarbejdere som Sverige. Kent Jacob Nielsen har tidligere været med til at sammenligne den danske og svenske tilgang til at forebygge arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen, og han fortæller, at der er en tydelig tendens til, at vi griber forebyggelse forskelligt an.

– Det er interessant at sammenligne Danmark og Sverige, fordi landene på mange måder minder om hinanden, men alligevel har Sverige færre arbejdsulykker. I vores forskningsprojekt kiggede vi på en række faktorer, og på tværs af dem tegnede der sig et billede af, at man i Sverige tænker mere langsigtet og bruger længere tid på planlægningsfasen. I Danmark er man generelt mere handlingsorienteret og fokuseret på den hurtige gevinst. Det kan være godt for en masse ting, men det er ikke så godt for sikkerheden, siger han.

Forskellene mellem de to lande handler også om, at man i Danmark i højere grad benytter projektansatte.

– I Sverige er man typisk ansat på længere kontrakter, og der bliver derfor opbygget en anden relation mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Det kan have betydning for, hvordan arbejdsgiver investerer i medarbejderne, når det kommer til uddannelse og kurser.

Vær som svenskerne

Kent Jacob Nielsen peger på, at noget af det, man kan gøre, hvis man vil have færre arbejdsulykker, er at kopiere svenskerne og sætte mere fokus på planlægningsfasen.

– Det er problematisk, hvis ens primære strategi til at forebygge arbejdsulykker er, at lederen skal instruere medarbejderne i sikkerhed og holde øje med, om de benytter værnemidler. Sikkerhed virker bedst, når man kan fjerne risici gennem planlægning.

– Det er vigtigt at tænke ’passiv sikkerhed’ ind i arbejdet. Det vil sige sikkerhed, som man ikke nødvendigvis er bevidst om, men som er der, fordi man har tænkt sig om, inden man gik i gang med arbejdet. Lidt som en airbag i bilen: Den passer på dig, men du tænker ikke over, at den er der. Ulykker opstår nemmere, hvis medarbejdere og ledere i det daglige arbejde hele tiden skal vælge sikkerheden til eller fra.

Mørketal og svingende datakvalitet

I analysen har Danmark syvendeflest arbejdsulykker per 100.000 medarbejdere blandt de 30 lande, der er registreret data fra. Det er dog en placering, som Kent Jacob Nielsen understreger, at man skal tage med forbehold.

– Man kan ikke konkludere, at Danmark er syvendedårligst i EU til at forebygge arbejdsulykker, for der kan være store forskelle i måden, de forskellige lande registrerer data på. Det vil også være forskelligt, hvor mange ulykker der bliver indrapporteret, og der vil derfor være en varierende grad af mørketal. I Danmark har vi for eksempel generelt ret gode registreringssystemer, men alligevel bliver omkring halvdelen af de danske ulykker aldrig en del af den officielle statistik.  

 

Kilde:    

claims.co.uk ’Arbejdsulykker i Danmark og Sverige’.