USA: Spisning om natten kan øge risiko for diabetes

Aktuelt 11. apr 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock

Når skifteholdsarbejdere og natarbejdere for eksempel spiser om natten, kan det have negative konsekvenser for helbredet. Natspisning kan nemlig øge glukoseniveauet og dermed give øget risiko for diabetes, mens spisning, der kun foregår i dagtimerne, kan forhindre de højere glukoseniveauer, der ofte er forbundet med natarbejde.

Det skriver nhlbi.nih.gov på baggrund af en undersøgelse primært finansieret af det amerikanske National Institutes of Health, NIH.

Der er tale om en mindre klinisk undersøgelse baseret på syv kvinder og 12 mænd. Disse blev inddelt i grupper. En gruppe skulle spise om natten for at efterligne en typisk natarbejders spisemønster, mens en anden gruppe spiste i dagtimerne.

Forskerne evaluerede virkningerne af de to gruppers måltidsindtag i forhold til døgnrytmen. Det viste sig, at de gennemsnitlige glukoseniveauer for de forsøgspersoner, der spiste om natten, gennemsnitligt steg med 6,4 procent under det simulerede natarbejde, mens de, der spiste om dagen, ikke viste nogen signifikante stigninger.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen er forklaringerne komplekse, men de mener, at påvirkningen af glukoseniveauer under simuleret natarbejde er forårsaget af døgnrytmeforstyrrelser. Det skyldes forstyrrelse mellem det centrale døgnrytmeur (placeret i hjernens hypothalamus) og kroppens perifere vævsure, der for eksempel påvirkes af adfærdsmæssige forhold som søvn/vågen, lys/mørke og faste/spisecyklusser.

Den aktuelle undersøgelse viser, at især forkert timing af det centrale døgnrytmeur med faste spisetider spiller en nøglerolle i at øge glukoseniveauet.

Forskerne antyder også, at de gavnlige virkninger på glukoseniveauet ved at spise om dagen under simuleret natarbejde kan skyldes, at der sker en bedre tilpasning mellem de centrale og perifere ure. For at omsætte resultaterne til praktiske og effektive måltidsinterventioner er der ifølge forskerne behov for yderligere undersøgelser, herunder med virkelige skifteholdsarbejdere i deres typiske arbejdsmiljø.

 

Kilde:

sciencedaily.com

'Daytime eating prevents internal circadian misalignmentand glucose intolerance in night work'.

Doi: 10.1126/sciadv.abg9910