Vi taler mere åbent om stress nu

Arbejdsliv 9. nov 2020 - 5 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tolstrup
 • Små og mellemstore virksomheder er ikke så vant til at bruge eksterne arbejdsmiljørådgivere. Det vil et nyt forskningsprojekt ændre på. Forskningsprojektet undersøger, hvordan virksomhederne med målrettet rådgivning kan blive bedre til at forebygge og håndtere stress. En af projektets deltagere er ugeavisen Rødovre Lokal Nyt.

Da annoncekonsulent Heidi Fugl Jensen var sygemeldt med stress i tre måneder for et par år siden, kom hun tilbage til søde og forstående kolleger, der spurgte, hvordan hun havde det. Men også til kolleger, som ikke vidste så meget om stress. For selvom Heidi Fugl Jensen og hendes fire kolleger på ugeavisen Rødovre Lokal Nyt nærmest er en lille familie og kender hinanden ud og ind, var de ikke så gode til at tale om, hvad stress egentlig er.

Den situation har ændret sig, efter at Rødovre Lokal Nyt har deltaget i et nyt forskningsprojekt rettet mod små og mellemstore virksomheder. Forskningsprojektet er i den afsluttende fase og skal styrke samarbejdet mellem arbejdsmiljørådgivere og virksomheder ved at udvikle en ny metode for rådgivning om forebyggelse og håndtering af stress.

– Små og mellemstore virksomheder har ikke tradition for at bruge arbejdsmiljørådgivere, og samtidig har mange ikke en arbejdsmiljøkonsulent eller HR-konsulent. For virksomhederne kan der ligge et menneskeligt og økonomisk potentiale i at forebygge stress, og derfor er det interessant at udvikle en metode for rådgivningen til netop disse virksomheder.

Det fortæller partner og seniorforsker i forsknings- og udviklingsvirksomheden TeamArbejdsliv Ulrik Gensby. Han står i spidsen for projektet, der hedder Bifrost. Med i projektet er fem virksomheder med mellem fem og 200 ansatte i medie- og kommunikationsbranchen og i finansbranchen. Alle fem virksomheder har medarbejdere, som har eller tidligere har haft stress inde på livet.

Seks temaer blev efter ønske fra de deltagende virksomheder taget op på de tre seminarer, som var en del af projektforløbet.

En fælles forståelse af stress 

I Rødovre har de været glade for forløbet:

– Det har været fantastisk at få sat ord på stress. De kolleger, som ikke selv har prøvet det, er blevet meget mere opmærksomme på, hvad stress kan gøre ved én. Og fordi vi har sat tid af til at tale om stress og få en fælles forståelse af, hvad der kan stresse, er det også noget, vi kan arbejde videre med, siger annoncekonsulent og arbejdsmiljørepræsentant på Rødovre Lokal Nyt Heidi Fugl Jensen. Hun har deltaget i projektforløbet sammen med redaktøren på Rødovre Lokal Nyt.

Ligesom de fire andre virksomheder i forskningsprojektet har Rødovre Lokal Nyt fået individuel rådgivning og deltaget i tre fælles seminarer om stress. Og feedbacken fra virksomhederne har ifølge Ulrik Gensby været god. Feedbacken viser nemlig, at rådgiverne har bidraget med konkret viden, som virksomhederne kan bruge, og med konkrete og forståelige redskaber og materialer, som virksomhederne har brugt i dialogen mellem ledere og medarbejdere.

Rådgivning var ellers noget, virksomhederne på forhånd var skeptiske over for: 

– De var usikre på, om rådgiverne ville være skarpe nok til at sætte sig ind i deres arbejdssituation, og om rådgiverne kunne tale samme sprog som virksomhederne og forstå dem. Samtidig var virksomhederne meget motiverede for at lære at håndtere og forebygge stress så konkret og hands on som muligt, siger Ulrik Gensby.

Han undersøgte, hvilke barrierer de fem arbejdsmiljørådgivere og virksomheder havde i forhold til at samarbejde, før projektet startede.

På Rødovre Lokal Nyt har Heidi Fugl Jensen oplevet, at forskerne har haft god forståelse for arbejdssituationen på ugeavisen.

– Konsulenten har været rigtig god til at sætte sig ind i vores branche, og det er meget vigtigt, siger hun. 

Om Rødovre Lokal Nyt

Rødovre Lokal Nyt er en lokalavis i Rødovre. Den udkommer en gang om ugen og har et oplag på 19.300 eksemplarer. Avisen har fem fastansatte medarbejdere.  

 

Tre forudsæt­ninger for et godt samarbejde mellem arbejdsmiljørådgivere og små og mellemstore virksomheder

 1. At rådgiveren forstår virksomhedens situation og dens erfaringer og udfordringer.
   
 2. At rådgiveren er god til at opbygge relationer.
   
 3. At rådgivningen er baseret på bedst tilgængelige viden, værditilførsel og brugbare redskaber. 


  Kilde: Forskningsprojektet Bifrost.

 

Stress er med på redaktionsmødet

Noget af det, arbejdsmiljørådgiverne har forholdt sig til, er stressforebyggelse på en lokalavis under pres. Annonceindtægterne er faldende i mediebranchen, og samtidig er coronapandemien en hård omgang for indtjeningen.

– Da Danmark lukkede ned, tjente vi ingen penge, for mange butikker var lukkede og trak deres annoncer tilbage. Det giver et ekstra pres på os som medarbejdere, at avisen er økonomisk meget hårdt spændt for, siger Heidi Fugl Jensen. Og netop denne udfordring er noget, Heidi Fugl Jensen og kollegerne har talt med de to arbejdsmiljørådgivere om: Om der er opgaver, som skal have større fokus. Opgaver, de skal trappe ned. Og om der er opgaver, hvor de kan hjælpe hinanden. Det kan for eksempel være opslidende og gøre et indhug i arbejdsglæden at få en masse nej’er, når man sælger annoncer. Men samarbejdet med rådgiverne har betydet, at arbejdet med at sælge annoncer er blevet styrket og fordelt på flere medarbejdere. 

Og hver torsdag, når lokalavisen har redaktionsmøde, taler de om travlhed og stress. 

– Vi taler mere åbent om stress nu. Nogle er mere pressede end andre, og vi er pressede på forskellige tidspunkter. Så nu prøver vi fra uge til uge at fordele opgaverne, så de, der har tid i overskud, tager over på opgaver. Vi er blevet gode til at hjælpe hinanden, fortæller Heidi Fugl Jensen.

For eksempel tog en kollega en dag over på en af hendes opgaver og hjalp med at taste oplysninger ind i salgssystemet. En opgave, hun altid har taget sig af, men som en anden sagtens kan løse. 

Bifrost-forskningsprojektets resultater bliver lanceret på en ny hjemmeside, smvbrobygger.dk, i begyndelsen af november. 

Om forsknings­projektet Bifrost

 • Projektet bygger bro mellem forskere, arbejdsmiljørådgivere og fem små og mellemstore virksomheder i medie- og finansbranchen. Gennem projektet bliver arbejdsmiljørådgivere fra fem rådgivervirksomheder klædt på med den nyeste forskningsbaserede viden om metoder til at bringe viden om stress og sygefravær ud i praksis. Den viden bringer de i spil ude på virksomhederne, der får individuel og gratis rådgivning som en del af projektet. 
   
 • I spidsen for projektet står TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne. 
   
 • De fem rådgivervirksomheder er Projekthuset Aron, Glifberg Processer, ArbejdsmiljøCentret, Monique Hartmann og Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest. 
   
 • Projektet er støttet af Velliv Foreningen.
Opdateret 11. mar 2021