Influencere hjælper arbejdsmiljøforskere

Forsker på Job 9. dec 2021 - 1 min læsetid
This describes the image
Foto: Samuel Kanu
Skrevet af: Karen Gahrn

Forsker:
Louise Yung Nielsen, 
Lektor i medievidenskab ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

 

Forskningsprojekt:
’Risiko, arbejdsmiljø og negative handlinger: 
Unge på digitale arbejdsmarkeder (RADAR II)’.

 

 

– Jeg er med min mediefaglige baggrund interesseret i, hvad det digitale medie gør ved arbejdsmiljøet. Vi skal blive klogere på de krænkelser, man som influencer, gamer og platformsarbejder er udsat for, og hvordan krænkelserne kan forebygges.

– Guld Dennis er interessant, fordi han som youtuber har oplevet en del ’hate’, som man kan oversætte til chikane eller krænkende handlinger. Som influencer lever man af opmærksomheden, men den er tosidet, for den kan også blive et problem. Vi samarbejder med Dennis og andre influencere for at få en kanal til at formidle viden og forskning ud til de unge. Men vi inviterer dem også helt ind i maskinrummet, for at vi kan lære, hvad deres udfordringer er, siger Louise Yung Nielsen.