Mange landmænd ser ikke sig selv som ledere og forbilleder 

Forsker på Job 7. sep 2020 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Astrid Dalum

Kent Jacob Nielsen, Ph.d.  ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning fortæller om sin forskning:

– I vores projekt overfører vi nogle af de redskaber, man kender fra ulykkesforskning i andre brancher, til landbruget – især mælkeproduktion. Det er en branche med mange kendte risikofaktorer i forhold til ulykker: Der er medhjælpere med korte ansættelser, medhjælperne er ofte udlændinge, så der kan være dårlig kommunikation, og så udgør de levende dyr en uforudsigelig faktor i hverdagen. 

– I projektet skal vi undersøge, om man kan mindske antallet af ulykker ved systematisk at kortlægge risikofaktorerne og så følge op med en løbende vejledning og coaching af landmændene i forhold til at gøre mere ud af sikkerheden og arbejdsmiljøet. Mange landmænd ser ikke sig selv som ledere og forbilleder, men det er de nødt til, hvis der skal ske ændringer. Ledelse er afgørende i forebyggelsen af ulykker.

– Projektet er designet således, at vi forskere er i baggrunden. Det er landbrugskonsulenterne, der i forvejen har en dialog med landmændene om arbejdsgange og så videre, der står for kortlægningen og vejledningen. På den måde sikrer vi os, at projektet kan rulles ud med det samme, vi kan se, at det giver færre ulykker og bedre sikkerhedsklima.

Christina ­Edstrand er en af de landbrugskonsulenter, der bruger den nye forskning i dialog med lokale landmænd. På billederne er hun i felten på Sommerbjerg ved Grindsted med driftsleder Johan Schelde Christensen for at se på, om de kan forbedre arbejdsgange på gården, så både medarbejdere og dyr får en bedre hverdag.

Forskningsprojektet: ’Sikre landbrug’. Projektet er et samarbejde mellem Regionshos­pi­talet Herning, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og konsulenthuset SEGES. 

This describes the image

 

This describes the image

 

This describes the image

 

This describes the image

 

Opdateret 12. mar 2021