USA: Beskæftigede får oftere influenza

Internationalt 26. okt 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Et studie med forskere fra Spanien, Tyskland og USA har på baggrund af amerikanske sundhedsdata fastslået, at mennesker i beskæftigelse har 35,3 procent større risiko for at få influenza end mennesker uden.

Forskerne har desuden kortlagt forskellene i smitterisiko inden for forskellige fag og brancher. Det viser for eksempel, at sælgere har 40,5 procent større risiko for smitte end landmænd, og inden for undervisnings-, sundheds- og servicebrancherne er risikoen for smitte 52,2 procent større end inden for minedrift.

Overordnet kunne forskerne se, at smitterisikoen var afhængig af graden af menneskelig kontakt i de enkelte fag og brancher. Det bekræfter allerede kendt viden om, hvordan virus

Få adgang til alle artikler.
Prøv det gratis i 30 dage
Efter endt prøveperiode 2,18./pr. dag

Allerede medlem? Log ind

Opdateret 27. okt 2021