Flere arbejdsulykker i stærk varme

Internationalt 13. aug 2018 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Andersen
  • Udsigten til klimaforandringerne kalder på et nyt fokus. Allerede nu skal vi begynde at tale om, hvordan vi udfører arbejdet, så det er tilpasset fremtidens varme-kuldeforhold for at mindske risikoen for ulykker, lyder anbefalingen i et nyt forskningsprojekt, der har undersøgt spanske data. 

Risikoen for arbejdsulykker stiger ved moderate og ekstreme omgivende temperaturer. Det gælder i hvert fald i Spanien, fremgår det af en analyse af en stor mængde data, som spanske, amerikanske og engelske forskere har foretaget. I materialet indgik analyser af 15.992.310 spanske arbejdsulykker, som dækkede en periode fra 1994 til 2013, og som havde medført mindst én dags fravær. Informationen blev sammenholdt med temperaturen på ulykkesdagen i den pågældende region.

Forskerne fandt, at temperaturen kan have spillet en rolle i forbindelse med en halv million af de knap 16 millioner ulykker, som indgik i materialet. I henhold til analysen var der gennemsnitligt 60 temperatur-relaterede ulykker om dagen, hvilket svarer til 2.7 procent af alle arbejdsulykker i Spanien.

Når det var ekstremt koldt eller varmt øgedes ulykkesrisikoen med henholdsvis fire og ni procent. Forskningsleder Erica Martinez siger, at den biologiske mekanisme, som linker ekstreme temperaturer med risikoen for arbejdsulykker, ikke er fuldt ud forstået. Men de hyppigste ulykker var knoglefrakturer og overfladiske skader.

– Det tyder på, at temperaturer påvirker koncentrationsevnen eller evnen til at vurdere forhold i arbejdsmiljøet. Man kunne også spore en ’forsinkelse’ i arbejdsulykker ved varmt vejr. Det kan skyldes, at man ikke var opmærksom på, at konsekvenserne af dehydrering måske først slår igennem dagen efter, at man har været udsat for høj varme, foreslår Erica Martinez.

Kvinder og mænd påvirkes forskelligt

Studiet konstaterede også, at kvinder er mest følsomme i ulykkessammenhæng over for kulde, mens mænd har et problem med varme. Det kan spille en rolle, at kvinder sveder mindre end mænd i et varmt klima. De yngste var allermest sårbare over for varme, måske fordi de ofte har fysisk krævende arbejde.

Forskerne har også sat økonomi på de varme-relaterede ulykker. De tabte arbejdsdage koster således mere end 360 millioner Euro om året, hvilket svarer til 0.03 af Spaniens BNP i 2015.

Ikke mindst ved udsigten til klimaforandringerne anbefaler forskerne skærpet opmærksomhed på arbejdet i især moderat kulde eller varme. Mulighederne kunne for eksempel være, at man allerede nu tog en snak om fremtidens varme-kuldeforhold, pauser på dagens koldeste eller varmeste tider, tilstrækkelig adgang til væske og arbejdstøj, der passer til opgave og klima.

 

Èrica Martínez-Solanas m.fl: ‘Evaluation of the Impact of Ambient Temperatures on Occupational Injuries in Spain”, ” Environmental Health Perspectives’, juni 2018 https://ehp.niehs.nih.gov/ehp2590/

Opdateret 25. mar 2021