Sverige: Mobning og træthed på jobbet hænger sammen

Internationalt 19. sep 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Andersen
  • Træthed på arbejdspladsen øger risikoen for mobning. Det viser en ny undersøgelse, som svenske og norske forskere står bag.

Hvis man oplever træthed på jobbet, har man efterfølgende større risiko for at blive mobbet. Men et positivt budskab er, at et godt og velfungerende konflikthåndteringsklima kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed være medvirkende til at minimere og forebygge mobning. Det viser en ny undersøgelse fra Linköpings Universitet og det norske arbejdsmiljøinstitut, STAMI.

– Risikoen for at blive udsat for mobning efter træthed blev markant, når konflikthåndteringsklimaet var dårligt, ligesom risikoen blev mindre, når klimaet var godt. Vi har konstateret, at udvikling af et stærkt konflikthåndteringsklima er en effektiv måde til at påvirke risikoen for, at træthed fører til mobning. Det kan i første ombæring forhindre mobning i at opstå. Desuden kan det fungere som en buffer, hvis en træt person fremprovokerer aggression fra kolleger, siger professor i psykologi Michael Rosander ved Linköpings Universitet til Magasinet Arbejdsmiljø.

Kort om mobbeforskningen

'Workplace bullying and tiredness at work: A cross-lagged prospective study of causal directions and the moderating effects of a conflict management climate' er en del af et større forskningsprojekt, 'Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa', som har udmøntet sig i omkring 20 undersøgelser, hvoraf de 10 indtil videre er publiceret i videnskabeligetidsskrifter.

En af dem har været omtalt i Magasinet Arbejdsmiljø nummer 3/2022 med overskriften 'Frygt ikke for at gribe ind ved mobning'. Professor i psykologi Michael Rosander ved Linköpings Universitet står bag denne forskning i samarbejde med norske forskere. Selv er han igang med et nyt forskningsprojekt, derblandt andet fokuserer på årsagerne bag sårbarhed, risikogrupper, konsekvenseraf sårbarhed og faktorer, der kan afbøde eller forværre situationen – både risikoen for mobning og konsekvenserne.

Kilde:

Professor Michael Rosander.

Han er førsteforfatter på en artikel om undersøgelsen, som for nylig blev publiceret. Resultaterne er baseret på data over 18 måneder. 1.853 personer deltog i 2017 og 1.095 i 2019. De blev udvalgt blandt den svenske arbejdsstyrke på 3,3 millioner. Ifølge undersøgelsen spiller tidsintervallet en vigtig rolle, fordi mobning på arbejdspladsen er en eskalerende proces, der udvikles over tid.

Forskningsresultaterne skal kunne anvendes

Forskning viser, at mobning nedbryder folk, konstaterer Michael Rosander. Og i mange tilfælde mister de tilknytningen til arbejdsmarkedet.

– Vi ved også, at de medarbejdere, der bliver udsat for mobning, har det rigtig dårligt. Derfor er det meget vigtigt, at forskningen kan anvise, hvad der kan stoppe mobning eller i det mindste mindske risikoen, siger han og tilføjer, at det er helt afgørende, at forskningsresultaterne kan anvendes ude på arbejdspladserne.

Med den nye viden om træthed og mobning har forskerne peget på tiltag, der kan hjælpe arbejdspladserne med at reducere medarbejdernes træthed og samtidig øge deres præstationsniveau.

Et konkret tiltag handler som nævnt om, at man skal opbygge et konflikthåndteringsklima, blandt andet med vægt på at ledelsen er engageret og støttende. At den involverer sig og hurtigt agerer og retter op på problemer, der kan have en negativ effekt i forhold til arbejdspladsens relationer og konflikter.

Desuden skal der være stort fokus på kommunikation om emner, der kan påvirke sikkerhed og sundhed. Rollefordelingen skal være tydelig, og der skal være foretaget en forventningsafstemning blandt andet i forhold til de opgaver, der skal løses. Kort sagt handler det om at skabe et tillidsfuldt klima.  

– Støttende ledelse er en af de vigtigste brikker i puslespillet både for at reducere forekomsten af mobning og for at afbøde de negative konsekvenser. Man kan blive træt, uoplagt og miste koncentrationen, hvis der ikke er fokus på disse psykosociale forhold, siger forskeren. 

 

Kilde:    

stami.no/linelibrary.wiley.com 'Workplace bullying and tiredness at work: A cross-lagged prospective study of causal directions and the moderating effects of a conflict management climate'.

Opdateret 19. sep 2022