Norge: Skiftende arbejdstider kan give smerter i kroppen 

Internationalt 21. mar 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Hypotesen om, at skifteholdsarbejde og andre arbejdstidsordninger som for eksempel natarbejde er forbundet med kronisk muskel- og skeletbesvær, bliver bekræftet i en ny undersøgelse fra det norske arbejdsmiljøinstitut STAMI.

Målet har været at få svar på, om skifteholdsarbejdere i højere grad rapporterer om muskel- og skeletlidelser, og om de har et forhøjet CRP-niveau – et mål for betændelsesreaktion i kroppen. Desuden om et højere CRP-niveau indebærer en øget risiko for lidelser.

Baggrunden for projektet er, at undersøgelser har vist, at skifteholdsarbejde, især natarbejde, er forbundet med kroniske muskel- og ske-letsmerter, men at mekanismerne er uklare. Et bud er for eksempel, at søvnforstyrrelser, der er en udbredt klage blandt skifteholds- og natarbejdere, kan fremkalde en mindre grad af betændelsestilstand og medføre øget smertefølsomhed.

I den aktuelle undersøgelse indgik data fra 23.223 erhvervsaktive kvinder og mænd. Data stammede fra en større sundhedsundersøgelse, der blev gennemført i 2017-2019.

Undersøgelsens datamateriale bygger på spørgeskemaundersøgelse, interview, biologiske prøver og klinisk undersøgelse. Her indgik blandt andet spørgsmål som 'Har du skifteholdsarbejde?' og 'Har du haft permanente smerter i muskler og led i de seneste tre måneder?'

Og konklusionen er, at det kan se ud til, at personer, der både arbejder på skift og har lidelser i bevægeapparatet, også har forhøjet CRP.

Dagfinn Matre, der har stået i spidsen for undersøgelsen, forklarer til magasinet, at der er tale om en tværsnitsundersøgelse. Det betyder, at de ikke kan sige noget om årsag-virkning, fordi alle målingerne er foretaget på samme tid. Forskningen viser således ikke, om højere CRP forårsager lidelser, men data viser, at de opstår samtidigt.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem forskere ved STAMI, Oslo Universitetssykehus, NTNU og The University of Sydney.

Kilde:

stami.no /academic.oup.com
'Shift work, inflammation and musculoskeletal pain – The HUNT Study | Occupational Medicine | Oxford Academic (oup.com).

Doi: 10.1093/occmed/kqab133