Finland:  Øget kontrol over arbejdstid kan afbøde negative effekter ved at pleje pårørende

Internationalt 2. aug 2021 - 1 min læsetid
This describes the image
Foto: Elina Krima/Pexels

I en finsk undersøgelse fandt man en stærk sammenhæng mellem arbejdstid og søvnforstyrrelser hos medarbejdere, der både plejede syge eller handicappede pårørende, havde skiftearbejde og lav kontrol over egen arbejdstid.

Søvnforstyrrelser kan knyttes til flere alvorlige sygdomme som for eksempel type 2-diabetes og hjerteproblemer, og på arbejdspladserne menes de at være skyld i arbejdsulykker, dårlig performance og øget fravær.

Studiet er baseret på to store løbende finske kohortestudier, FPS og FIREA, der dækker ældre medarbejdere over 55 år. Man fandt ingen signifikant sammenhæng mellem søvnforstyrrelser og skiftearbejde alene – heller ikke ved natarbejde.

Øget kontrol har positiv effekt

Man ved fra tidligere undersøgelser at pleje af pårørende fører til øget sygefravær og øget risiko for hjertekarsygdomme, men relationen til arbejdsforhold er ikke tidligere undersøgt. 

Forskerne kunne i denne undersøgelse se, at øget kontrol over arbejdstid faktisk afbøder de negative effekter på søvnen, der er ved at skulle pleje en pårørende, og kan dermed også have en positiv effekt på helbredet.

Kilde: Shift work, work time control, and informal caregiving as risk factors for sleep disturbances in an ageing municipal workforce

Opdateret 10. sep 2021