Fem tips til at forebygge mobning på arbejdspladsen

Nyheder 11. nov 2019 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto:
  • Mobning kan forekomme på alle arbejdspladser. Hvis mobning skal forebygges, kræver det handling fra arbejdspladsens side.

Skrevet af: Ida Marie Winge

1. Tag fælles ansvar – og udarbejd en handleplan

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge mobning, men hvis det skal lykkes, skal alle niveauer med, både den enkelte medarbejder, gruppen, lederen og organisationen. Blandt andet er det en god idé at udarbejde en handleplan, som indeholder retningslinjer for forebyggelse, håndtering og hjælp til de mobbede. Når planen skal udarbejdes, er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er involveret.

 

2. Tal om mobning

Mobning kan være svært at opdage og erkende. Erfaringer fra arbejdspladser tyder på, at selve det at tale om, hvad mobning er, kan forebygge, at mobning opstår og udvikler sig. Jo mere viden ledere og medarbejdere har om mobning, des bedre er de til at forebygge mobning og håndtere det, hvis det alligevel opstår. 

 

3. Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø

Mobning er ofte et udtryk for, at der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at kortlægge arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø gennem en trivselsmåling. Metoden til at måle trivslen kan for eksempel være spørgeskemaer eller dialogmetoder. 

 

4. Sæt aktiviteter i gang – og gennemfør dem

Det er vigtigt, at arbejdspladsen forholder sig til den nye viden, der er fremkommet via kortlægningen. Den kan bruges til, at man som arbejdsplads tager stilling til, hvad man gerne vil opnå, og hvilke aktiviteter der kan sættes i gang for at nå de ønskede resultater. 
Når aktiviteterne skal gennemføres, skal medarbejdere på alle niveauer involveres, så de oplever, at ‘der sker noget’, og fortælle om fremskridt i de forskellige tiltag.

 

5. Øv jer i at løse konflikter

Mobning kan opstå som følge af konflikter, der ikke løses. Derfor kan træning i konfliktløsning være et skridt på vejen til at forebygge mobning. Dialogmøder mellem ledere og medarbejdere kan også være en hjælp, da konflikter kan opstå på grund af misforståelser eller problemer med planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. 

 

Kilde: Ståle Einarsen, professor, Head of Bergen Bullying Research Group, Bergen Universitet.

Hvad er mobning?

Mobning er, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.
Kilde: Arbejdstilsynet.

 

Hvordan kan mobning opstå?
Det er sjældent muligt at finde entydige årsager til mobning. Mobning er et komplekst fænomen, som udvikler sig lettere på arbejdspladser med et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

 

Hvor mange bliver mobbet?
10,7 procent af den arbejdende befolkning angiver, at de har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. 


Kilde: Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’, NFA.

Opdateret 9. mar 2021