Første konference om arbejdsmiljøøkonomi

Nyheder 15. feb 2023 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto:
  • Forskere fra hele verden var samlet, da Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA) inviterede til konference om NFA’s nye forskningsområde, arbejdsmiljøøkonomi. 

  • Målet er at skabe forskning, der tydeligt viser effekter af arbejdsmiljøindsatser på den økonomiske bundlinje.

Forestil dig, at du er en beslutningstager eller administrerende direktør i en virksomhed.

Når disse beslutningstagere anskuer arbejdsmiljø, så vil de begge uundgåeligt stille sig selv spørgsmålene: Hvad er problemet? Hvad er løsningen? Hvordan implementerer vi det, og hvad er afkastet på vores investering i arbejdsmiljøet?

Forestil dig, at vi som forskere kan levere svar på disse spørgsmål. At vi kan skabe et evidensbaseret grundlag for beslutningstagere.’

Sådan indledte NFA’s direktør, Steffen Bohni, det allerførste seminar i arbejdsmiljøøkonomi, da det løb af stablen i Roskilde i december.

Formålet med forskning i arbejdsmiljøøkonomi er nemlig at udvikle økonomiske metoder og regneprincipper, som kan bidrage til at integrere økonomiske metoder og viden om økonomiske konsekvenser i for eksempel arbejdsmiljøpolitik. For hvordan kan forskere på tværs af landegrænser bidrage til forbedringer i arbejdsmiljøet, som kan måles i kroner og øre?

Til seminaret deltog forskere fra Canada, Holland, USA, Sverige og Danmark.

– Vi fik diskuteret alt fra konkrete økonomiske analyser til økonomiske metoder, og vi fik et rigtig godt indblik i, hvor vores kolleger er i forhold til forskning i arbejdsmiljøøkonomi, siger forsknings- og analysechef for arbejdsmiljøøkonomi Joachim Lynggaard Boll og uddyber:

– Med seminaret ønsker vi at styrke vores samarbejde og vidensdeling med danske og internationale forskere. Det var også vigtigt, at vi fik taget hul på en diskussion om, hvad der er retningsvisende eksempler, når man gennemfører økonomiske evalueringer af arbejdsmiljøindsatser, og i hvilken udstrækning det kan give mening at udarbejde fælles metodiske retningslinjer.

Nyt forskningsområde stort potentiale

Arbejdsmiljøøkonomi er et nyt forskningsområde på NFA. Derfor er det ifølge Joachim Lynggaard Boll en milepæl, at hans team allerede står klar med et seminar:

– Vi har været igennem en stor udvikling på forholdsvis kort tid. Det er skelsættende, at vi er nået så langt, at vi allerede nu kan samle forskere fra hele verden til et seminar om arbejdsmiljøøkonomi, fortæller Joachim Lynggaard Boll.

Arbejdsmiljøøkonomi blev etableret på NFA i begyndelsen af 2022 i form af et arbejdsmiljøøkonomisk satsningsområde, som skal udøve økonomiske forskning i arbejdsmiljø.

Målet er at udvikle økonomiske metoder og regneprincipper og gennemføre konkrete økonomiske evalueringer, som kan bidrage til at integrere økonomiske metoder og viden om økonomiske konsekvenser i arbejdsmiljøforskningen og arbejdsmiljøpolitikken. Forskerne har blandt andet undersøgt, om det kan betale sig at investere i pædagogers arbejdsmiljø.