Forskere vil undersøge kommunikation om sikkerhed med migrantarbejdere

Nyheder 19. sep 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Kultur- og sprogforskelle kan gøre det svært at kommunikere om sikkerheden på arbejdspladsen. Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på sikkerhedskommunikation i landbruget. 

Skrevet af: Ida Marie Winge

I dansk landbrug udgør medarbejdere fra hele verden over en tredjedel af arbejdsstyrken. Forskning viser, at både ledere og migranter oplever udfordringer med samarbejdet, som kan påvirke arbejdsmiljøet og sikkerheden. I et igangværende forskningsprojekt prøver forskerne at forstå, hvad der kan være svært, og hvordan man kan forbedre kommunikationen om risici.

Om migrantstudiet

I projektet vil forskerne:

  • Identificere, hvilke faktorer der bidrager til ulykker blandt migrantarbejdere.
  • Undersøge, hvilken betydning eksterne aktører som Arbejdstilsynet og rekrutteringsbureauer har i forhold til sikkerheden. 
  • Udarbejde anbefalinger og værktøjer til at forbedre sikkerheden.
  • Projektet forventes at være afsluttet i efteråret 2023.

– I landbruget er der mange risici. Der er store maskiner, glatte gulve og høje stiger. Ofte er arbejdsdagene også lange, og man arbejder tit alene langt væk fra sine kolleger. Som migrantarbejder kan det være særligt udfordrende at få og forstå information om sikkerhed, fordi der kan være nogle sproglige og kulturelle barrierer, forklarer Johanne Korsdal Sørensen, der er projektleder og sammen med sine forskerkolleger fra Moesgaards Antropologiske Analyseenhed, MANTRA, står bag forskningsprojektet.  

Projektet er et samarbejde mellem MANTRA, som er en del af Aarhus Universitet, og videns- og innovationshuset SEGES, som er en del af Landbrug & Fødevarer.

– Vi er ved at indsamle data og har blandt andet interviewet en del ejerlandmænd og medarbejdere. Vi er nysgerrige på, hvilke konkrete udfordringer der er, men vi ser også på den gode praksis, så vi kan lære af den. Det røde kryds Ud over at indsamle viden skal projektet udvikle værktøjer og komme med anbefalinger til, hvordan man kan forbedre sikkerhedsadfærd og -ledelse i praksis.

– Selv hvad der kan virke som helt letforståelig sikkerhedskommunikation, kan i praksis blive udfordret af kultur og sprogforskelle, forklarer Johanne Korsdal Sørensen og giver et eksempel:

– Projektet har en international følgegruppe, og en af de amerikanske forskere fortalte, hvordan en gruppe medarbejdere med migrantbaggrund havde fået vist to billeder: Et billede, hvor en mand løfter rigtigt, og et billede med et rødt kryds hen over fotoet, fordi manden løfter forkert. Men da forskerne spurgte, hvilket billede der illustrerede den rigtige måde at løfte på, sagde de: ’Billedet med det røde kryds’ – og logisk gav det jo mening. For som medarbejderne fortalte: ’Det er jo, ligesom når man stemmer, så sætter man et kryds ved den rigtige kandidat.’

Stort skyggetal

Ifølge et estimat fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er der en underregistrering af anmeldelsespligtige ulykker i landbruget på op til 85 procent.

Kilde:

at.dk

 

Kilde:    

amff.dk ’Migranters sikkerhedsudfordringer i landbruget – antropologisk 
forskning i sikkerhedspraksis og udvikling af anvendelsesorienteret sikkerhedskommunikation’.

 

Opdateret 19. sep 2022