Medarbejdere, der bliver mobbet på arbejdet, har større risiko for selvmord

Nyheder 19. sep 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Medarbejdere har en højere risiko for selvmordsforsøg eller fuldbyrdet selvmord, hvis de har oplevet mobning. Sammenhængen er særlig stærk blandt mænd.

Skrevet af: Line Flatau

Der er en sammenhæng mellem mobning på arbejdspladsen og risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg. Det viser ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Københavns Universitet og en række andre samarbejdspartnere.

Søg hjælp

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen, der ikke selv er selvmordstruet. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har, og du kan gøre det anonymt.

 

Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle dage fra klokken 11 til 04, ligesom du har mulighed for at chatte med Livslinien. 
 Arbejdstilsynet har desuden en hotline, hvor man kan ringe ind anonymt og få hjælp, hvis man har oplevet krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen:
 Arbejdstilsynets Hotline.

Hvis medarbejdere har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, er risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg næsten dobbelt så stor. Helt præcis er risikoen 1,7 gange større, hvis de er blevet mobbet.

Det vil sige, at for hver gang der er 10 personer, der har begået selvmord eller forsøg på selvmord i gruppen af medarbejdere, som ikke har rapporteret om mobning, vil der være 17 personer, der har begået selvmord/selvmordsforsøg i den gruppe, som er blevet mobbet.

– Vi ved fra tidligere undersøgelser, at personer, der svarer, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen, har en større risiko for depressive lidelser, langvarigt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Så det her studie understreger, hvor farligt mobning kan være, og at det er endnu mere alvorligt, end hvad forskningen hidtil har vist, siger Thomas Clausen, seniorforsker på NFA og en af forfatterne til studiet.

Størst risiko for mænd

Undersøgelsen bygger på danske datasæt og forskellige spørgeskemaundersøgelser med svar fra knap 100.000 personer. Undersøgelserne er gennemført i perioden 2004-2014, og deltagernes gennemsnitsalder er 44 år.

Kigger man isoleret på mænd, er risikoen for selvmord og selvmordsforsøg langt større. Resultaterne viste, at risikoen er næsten tre gange højere for mænd, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen, sammenlignet med mænd, der ikke har.

– Det er en markant forskel, vi kan se på kønnene i undersøgelsen. Tidligere undersøgelser tyder på, at mænd er mindre tilbøjelige til at søge støtte, når de oplever mentale helbredsproblemer, og det kan således også være, at mænd i lavere grad end kvinder vil være åbne omkring mobningsproblemer på arbejdspladsen, og at de dermed ikke får den støtte, der kan være behov for, forklarer Thomas Clausen.

Den første undersøgelse i Danmark

Omkring 10 procent af deltagerne har svaret, at de har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder.

– Det er en høj andel. Og det viser jo, at mobning er udbredt på danske arbejdspladser. Så resultaterne fra denne og andre undersøgelser bekræfter vores indtryk af, at mobning er en påvirkning i det psykosociale arbejdsmiljø, som man skal tage endda særdeles alvorligt, siger Thomas Clausen.
Indsatsen for at forebygge mobning kan for eksempel ske gennem den generelle indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Hvad er mobning?

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

 

Kilde: Arbejdstilsynet.

– Hvis man skal forebygge mobning, er det en god idé at have et fokus på den løbende indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det kan man gøre i forbindelse med de løbende trivselsmålinger på arbejdspladsen. Og når man arbejder med arbejdsmiljøet, er det vigtigt, at man er grundig, at man involverer medarbejderne, og at man går systematisk til værks, siger Thomas Clausen.

Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark og en af de første på verdensplan.

– Det er en stor udfordring at foretage en undersøgelse af denne karakter. Selvmord er heldigvis et sjældent forekommende udfald, og derfor kræver det en stor undersøgelsespopulation at gennemføre en undersøgelse som den, vi har foretaget her. I Danmark har vi adgang til en stor mængde data om det psykosociale arbejdsmiljø, og derfor har det været muligt for vores forskerteam at gennemføre undersøgelsen, siger Thomas Clausen.  

Opdateret 19. sep 2022