Plejehjemsansatte bekymrede over smitte med multiresistente bakterier

Nyheder 12. apr 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Panthermedia
 • Næsten halvdelen af de ansatte var bekymrede for, om de bragte smitte med multiresistente bakterier videre til andre. Det viser en undersøgelse på fem københavnske plejehjem. Der er behov for bedre oplysning om den multiresistente bakterie, og hvordan smitten kan forebygges, siger forskere fra NFA. 

Gode råd om forebyggelse af MRSA-smitte

 • Vask hænder med sæbe, og brug eventuelt håndsprit efterfølgende. MRSA smitter primært via hænderne – så god håndhygiejne er vigtigt.
   
 • Gør rent på alle kontaktflader, for eksempel lyskontakter, fjernbetjening, sengegærder. Vask også sengetøjet.
   
 • Luft ud. MRSA-bakterier er hårdføre og kan overleve i flere måneder på hudskæl, som kan findes i luften og lægge sig på overflader

MRSA er en ’multiresistent’ stafylokokbakterie, det vil sige, at den ikke kan behandles med de antibiotika, man sædvanligvis bruger til stafylokokinfektioner. Derfor kan det være et problem, hvis man bliver smittet, eller hvis man bringer smitten videre til andre. 

Tidligere blev MRSA især fundet hos patienter, der var indlagt på hospitalet, men i dag finder man også MRSA-bakterien uden for sygehusene, for eksempel i plejeboliger. Ansatte i hjemmeplejen, der arbejder tæt på borgerne, kan dermed være i risiko for smitte, eller de kan selv være bærere af bakterien og derved smitte andre.   

En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at ansatte kan blive udsat for MRSA-bakterien både via overflader, gennem støv og via luften. En stor andel af de ansatte mangler viden om MRSA, og hvordan man minimerer smitterisikoen, og flere er bekymrede over at bringe smitten videre til andre beboere eller familiemedlemmer. Undersøgelsen viste dog, at relevante værnemidler som handsker og overtrækskitler var let tilgængelige for de ansatte, mens en mindre andel af de ansatte i undersøgelsen manglede adgang til mundbind og visir. 

– Undersøgelsen er foretaget, før corona kom til Danmark, så det er interessant, om nogle af disse punkter ville se anderledes ud i dag, hvor der har været så stort fokus på mikrobiologisk smitte, infektionshygiejne og adgang til beskyttelsesudstyr, siger Pil Uthaug Rasmussen, postdoc på NFA. Hun har stået i spidsen for en videnskabelig artikel, som er skrevet i samarbejde med MRSA VidenCenter. 

Smitte vandrede ikke fra rum til rum 

For at undersøge risikoen for smitte undersøgte forskerne fem plejehjem i Region Hovedstaden, hvor man vidste, der var beboere med MRSA. Der blev taget podninger på de ansatte, indsamlet prøver fra overflader og fra luften, og de ansatte fik tilsendt et spørgeskema om MRSA og infektionshygiejne. Bakterien blev fundet i den smittede beboers rum i to af de fem undersøgte plejehjem, men blev ikke fundet i fællesarealerne. 

– Undersøgelsen fortæller os, at smitterisikoen er der, men at bakterien sjældent spredes fra rum til rum. Risikoen for smitte er dog noget, der bekymrer de ansatte meget, og derfor vil det være en god idé med bedre oplysning og samtidig at holde et kontinuerligt fokus på infektionshygiejniske retningslinjer, siger forsker Pil Uthaug Rasmussen. 

Principperne for at forebygge MRSA er i store træk de samme som ved forebyggelse af coronavirus: Rengøring, håndvask og udluftning. 

Hvad er MRSA?

 • MRSA står for methicillin-resistent Staphylococcusaureus.
   
 • MRSA er resistente over for mange af de almindeligeantibiotika til at behandle stafylokokinfektioner.
   
 • MRSA kan give alvorlige infektioner hos svækkede perso-ner som ældre eller syge, og behandling kan være vanskeligere og mere langtrukken.

 

Opdateret 23. apr 2021