Sammenhæng mellem arbejdsrelateret stress og kronisk sygdom

Nyheder 8. aug 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Arbejdstagere med et stressende arbejde har en øget risiko for at få en kronisk sygdom tidligere i livet end arbejdstagere uden et stressende arbejde. Risikoen er størst for mænd.

Skrevet af: Line Flatau

Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, viser nemlig, at mænd med arbejdsrelateret stress risikerer at blive ramt af kronisk sygdom 10 måneder tidligere end mænd uden arbejdsrelateret stress. For kvinder gælder dette tre måneder.

Om undersøgelsen af arbejdsrelateret stress og kronisk sygdom

Undersøgelsen er baseret på analyser af mere end 1,5 millioner lønmodtagere i alderen 30-59 år, som er blevet fulgt i op til 18 år.

Arbejdsrelateret stress er i studiet målt på jobgruppeniveau med jobeksponeringsmatricer.

NFA har gennemført undersøgelsen i samarbejde med forskere fra Bispebjerg Hospital i København samt forskere fra forskningsinstitutioner i Sverige og Finland.

 

Læs mere om undersøgelsen og arbejdsrelateret stress på nfa.dk

– Vi ved fra tidligere studier, at en øget stressbelastning i arbejdet hænger sam- men med en øget risiko for tidlig sygdom som eksempelvis hjertekarsygdom. Men med dette studie påviser vi, at der er en signifikant sammenhæng mellem netop arbejdsrelateret stress og risikoen for tidlig kronisk sygdom, siger Jeppe Karl Sørensen, der er ph.d.-studerende på NFA.

Stress er, næst efter rygsmerter, det mest udbredte arbejdsbetingede helbredsproblem i EU-landene, og det er derfor ifølge forskeren relevant og interessant at undersøge sammenhængene og konsekvenserne nærmere.

– De kroniske sygdomme, som vi har været interesserede i i dette studie, var diabetes, hjertekarsygdomme, blodprop i hjernen, hjerneblødninger, kræft, astma, KOL, hjertefejl og demens. Forekomsten af de kroniske sygdomme er naturligvis forskellige, og betydningen af arbejdsrelateret stress er varierende. Men overordnet kan vi se, at arbejdsrelateret stress er en risikofaktor for tidlig kronisk sygdom. På individniveau svarer det til, at lønmodtagere med høj arbejdsrelateret stress får en kronisk sygdom 3-10 måneder tidligere end sammenlignelige lønmodtagere med lav arbejdsrelateret stress, forklarer Jeppe Karl Sørensen.

Hvem bliver oftest udsat for arbejdsrelateret stress?

Undersøgelsen, der baserer sig på data fra mere end 1,5 millioner lønmodtagere i Danmark, viser, at de lønmodtagere, som har en øget risiko for arbejdsrelateret stress, primært arbejder i job inden for kategorien 'andet manuelt arbejde'.

Det kan eksempelvis være rengørings- arbejde, manuelt arbejde inden for land- brug, skovbrug og fiskeri, bygge- og anlægs- sektoren, produktion og transport. Men arbejdsrelateret stress forekommer også i jobgrupper inden for servicebranchen.

To former for stressreaktioner

Stressreaktioner er ikke i sig selv en sygdom, men vedvarende stressreaktioner kan føre til såvel fysisk som psykisk sygdom. Der kan skelnes mellem to former for stressreaktioner:

  • Den kortvarige stressreaktion, der kan være en hensigtsmæssig reaktion, som blandt andet giver ekstra energi til at hånd- tere udfordringer og krav i arbejdet. Får man mulighed for at restituere, vil man relativt hurtigt komme sig oven på en kortere periode med stress.
  • Den langvarige og intense stressreaktion, der kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejders helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Den vil i så fald også ofte være kostbar for virksomheden og for samfundet.

– Stress afgrænser sig ikke som sådan til en specifik jobgruppe. I dette studie har vi defineret arbejdsrelateret stress ud fra to teoretiske modeller, som handler om henholdsvis forholdet mellem krav og kontrol i arbejdet og ubalance mellem indsats og belønning i arbejdet. Vi ved, at denne form for arbejdsrelateret stress ofte forekommer i manuelt arbejde, men vi ser også en øget forekomst blandt administrative lønmodtagere og lønmodtagere i ser- vicebranchen, siger Jeppe Karl Sørensen.

Et af de første af sin slags

Resultaterne supplerer fund fra et tidligere studie af erhvervsaktive fra Fin- land, Frankrig, Sverige og Storbritannien, der viste, at arbejdsrelateret stress var forbundet med 10 og 7 måneder uden kronisk sygdom blandt henholdsvis mænd og kvinder.

– Der er ikke kendskab til andre studier i sammenhængen mellem arbejdsrelateret stress og kronisk sygdom. Derfor bør resultaterne suppleres med flere undersøgelser, der bekræfter sammen- hængen, før der kan ses på konsekvenserne af den opnåede viden, siger Jeppe Karl Sørensen.

 

Kilde:

nfa.dk

’Work stress and loss of years lived without chronic disease: an 18-year follow-up of 1.5 million employees in Denmark [Epub ahead of print]’.