Seniorer peger på løsninger

Nyheder 26. okt 2021 - 4 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Flere seniorer forventer, at de må forlade arbejdsmarkedet på grund af helbredet, og fordi de ikke længere vil kunne klare arbejdet.

     

  • En del af dem ville sandsynligvis fortsætte nogle år endnu, hvis de fik mulighed for nedsat arbejdstid, øget fleksibilitet og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, viser ny analyse.

Skrevet af: Kirsten Rydahl

Der kan være brug for, at vi arbejder længere, og det er der allerede mange, der vælger at gøre. For nogle seniorer er det ikke noget problem at blive længere på arbejdsmarkedet. Andre er i tvivl om, hvorvidt de vil kunne fortsætte, og det øger risikoen for, at de forlader arbejdsmarkedet før tid. Når seniorer (+50 år) enten forlader arbejdsmarkedet tidligt eller vælger at arbejde ud over pensionsalderen, skyldes det ofte et samspil af faktorer, som også forandrer sig over tid. I nogle tilfælde er det noget, medarbejderen selv vælger, andre gange er det ufrivilligt.

– Forhold som for eksempel dårligt helbred og for hårdt arbejde kan skubbe (push) personer ud af arbejdsmarkedet, mens blandt andet et godt arbejdsmiljø og spændende arbejdsopgaver kan få seniorer til at forlænge deres arbejdsliv (stay), fortæller Lars L. Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der står i spidsen for analysen. Forskerne har analyseret udviklingen i de muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv, som seniorer i Danmark oplevede i perioden 2018-2020.

Ændringer, der peger i forkert retning

Resultaterne fra analysen er blandt andet relevante for de arbejdspladser, der gerne vil beholde seniorerne.

– Mange af de faktorer, som vi har kigget på, har været stabile fra 2018 til 2020. Men der er også nogle væsentlige ændringer, som peger i den forkerte retning, og som vi derfor skal være opmærksomme på. Også selvom ændringerne skal ses i lyset af Covid-19-pandemien og den igangværende debat om folkepensionen, der rykker længere ud i fremtiden, siger Lars L. Andersen.

Andelen af seniorer, der forventer, at fysisk dårligt helbred vil skubbe dem ud af arbejdsmarkedet, er steget fra 18 til 23 procent. I samme periode er andelen, der forventer at stoppe med at arbejde, fordi de ikke længere vil kunne klare det, steget fra 25 til 30 procent. Det gælder overvejende de medarbejdere, der arbejder med mennesker og med produktion. Derudover er andelen af seniorer, der oplever at have et dårligt eller mindre godt helbred, steget fra 10 til 13 procent.

– Den stigende andel af seniorer, der oplever at have et dårligt eller mindre godt helbred, er steget signifikant de seneste to år. Selvom det muligvis skyldes helbredsbekymringer som følge af pandemien, er det en udvikling, som vi skal holde øje med. Stigningen viser, at der er brug for at finde løsninger, som gør det muligt for dem, der ønsker det, at forblive længere på arbejdsmarkedet, siger Lars L. Andersen.

Konkrete bud på løsninger

Spørger man seniorerne om, hvad der skal til, for at de vil arbejde længere end planlagt, så peger de blandt andet på nedsat arbejdstid, flere seniorarbejdsdage, bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden, længere ferier, mere i løn, mindre fysisk og psykisk krævende arbejde og en ledelse, der sætter pris på deres arbejde, viser analysen. Spørger man dem om, hvilke muligheder de har på arbejdspladsen for at tilpasse seniorarbejdslivet, svarer færre end hver tredje, at de har mulighed for fleksible arbejdstider, behandlingsordning, ekstra fridage, efteruddannelse og fysisk træning.

– Næsten halvdelen peger på muligheden for at gå ned i tid som noget, der kan få dem til at fortsætte med at arbejde. Blandt dem, der arbejder med mennesker og produktion, er det cirka hver tredje til hver fjerde, der vil arbejde længere, hvis arbejdet ikke var så fysisk anstrengende. Mange af dem, der arbejder med mennesker, ville også arbejde længere, hvis arbejdet ikke var så psykisk anstrengende. Så en god indsats for at forbedre arbejdsmiljøet kombineret med fleksibilitet i forhold til arbejdstider og mulighed for fridage efter behov vil kunne få mange til at arbejde længere, vurderer Lars L. Andersen.