Skab et godt arbejdsmiljø, når du arbejder hjemme

Nyheder 8. apr 2020 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Panthermedia
  • Covid-19 har tvunget tusindvis af danskere til at arbejde hjemmefra. Det er en uvant situation for mange. ’Skab struktur, og husk den uformelle kontakt’, siger forsker.

Danskernes hverdag blev på få dage vendt op og ned, da virksomheder og institutioner blev lukket ned på grund af covid-19. Alle, der havde mulighed for det, skulle nu arbejde hjemmefra. 

Det kan være en udfordring for mange. Nogle er slet ikke vant til at arbejde på den måde, og i mange hjem skal der samtidig passes børn.  Arbejdsmiljøet på hjemmefronten kan blive presset af den manglende daglige kommunikation med leder og kollegaer, dårlig samvittighed over for arbejdspladsen og udflydende grænser mellem arbejde og fritid.

Det er derfor vigtigt at skabe struktur i hverdagen, så den ligner en almindelig arbejdsdag mest muligt. Det forklarer Karen Albertsen. Hun forsker i psykisk arbejdsmiljø og arbejder i konsulentvirksomheden TeamArbejdsliv.

– Det er vigtigt at skabe en rytme i hverdagen og en struktur omkring arbejdet, hvis det kan lade sig gøre, forklarer hun.

Man bør derfor så vidt muligt indrette en arbejdsplads i hjemmet, hvor man sidder, når man arbejder, og prøve at starte og slutte arbejdsdagen på bestemte tidspunkter.
– Det handler om at skabe nogle rammer, der kan markere, hvornår man er på arbejde , og hvornår man ikke er.

Skab rum for uformelle kontakter

Når man ikke har en fast arbejdsplads, bliver det ifølge Karen Albertsen pludselig meget tydeligt, hvor meget de uformelle møder betyder. Derfor må ledere og medarbejdere nu vedligeholde relationerne og de uformelle kontakter på afstand.

– Den uformelle kommunikation betyder meget for relationen til arbejdspladsen og for sammenhængskraften på arbejdspladsen, forklarer hun og fortsætter:

– På mange arbejdspladser betyder de tilfældige møder ved kaffeauto­maten eller en overhørt snak ved nabo­bordet meget for den enkeltes pro­duktivitet. Det er der, man finder inspiration eller deler viden. Og jo mere komplekse opgaver man diskuterer, jo vigtigere bliver det at kunne mødes ansigt til ansigt.

– Normalt siger vi som rådgivere, at man ikke bør arbejde hjemmefra mere end to-tre dage om ugen. Ellers mister man for meget kontakt til arbejds­pladsen og den daglige udveksling af viden. Viden og kultur skal nu deles på distancen. Det stiller nye krav til lederne, forklarer Karen Albertsen. 

For mange ledere vil det også være en ny rolle at skulle have føling med, hvordan de ansatte har det, og skabe et rum, hvor man kan snakke om, hvordan man klarer isolationen – både følelsesmæssigt og i forhold til arbejdet.
Her opfordrer Karen Albertsen lederne til at signalere overbærenhed med folks forskellige vilkår.

– Der er ansatte, der ikke er i stand til at arbejde ret meget under de vilkår, de lever under, og det må arbejdspladsen acceptere, siger Karen Albertsen.

 

Gode råd til medarbejdere

Struktur på dagen 
Sørg så vidt muligt for at opretholde en struktur på din dag. Hvornår arbejder du, og hvornår holder du fri? Følg gerne den rytme, der plejer at være i hverdagen mellem arbejde og restitution. Det aflaster mentalt og fysiologisk. 


Fast arbejdssted 
Hvis du har et sted, hvor du kan sidde uforstyrret, giver det en god mulighed for at markere over for dig selv og andre, at nu arbejder du. 


Husk pauserne 
Hvis ikke du har børn hjemme, er der færre afbrydelser i arbejdet, når du arbejder hjemmefra. Det kan give en god mulighed for koncentration og fordybelse, men du har stadig brug for at koble af indimellem. Så tag en pause – og gerne med noget andet end din computer. 


Tydeliggør, hvornår du er tilgængelig 
Aftal på arbejdspladsen, hvordan I markerer, om og hvornår I er tilgængelige. Brug for eksempel en ­onlinekalender. Send en sms, inden du ringer, og hør, om det passer. 


Tænk på din siddestilling
Er stol og bord indstillet rigtigt? Skift om muligt stilling, for eksempel når du skal læse noget. Husk mini-breaks, hvor du rejser dig og strækker arme og skuldre. Brug eventuelt ­træningselastikker, eller find et program på nettet, der passer til dig.  


Ræk ud, hvis du er i krise
Dine kollegaer eller ledere kan ikke se, hvis du hænger med hovedet eller viser tegn på stress. Så ræk ud,  og sig, hvordan du har det. 


Accepter din indsats
Er du alene med børnene hele dagen? ­Accepter, at du ikke kan levere en fuld dags arbejde. Meld ud, hvad arbejds­pladsen kan forvente.

 

Gode råd til ledere

Vær tydelig om opgaver og rammer
For nogle vil det være uvant at arbejde hjemmefra og løse opgaver på egen hånd. Vær tydelig om, hvad opgaverne er, og hvordan de skal løses.


Hold tråd i medarbejderne
Når du er i telefonisk kontakt, så husk også at smalltalke. Få en fornemmelse af, hvordan de klarer hverdagen. Vis overbærenhed, hvis det er svært at få tid og ro til at arbejde. Det er ikke muligt i alle familier.


Hold den formelle og den uformelle kontakt, når I kommunikerer 
Onlinemøder kræver endnu mere mødeforberedelse og facilitering end almindelige møder. Start med en kort tjek ind-runde, så alle kommer til orde med det, der er vigtigt lige nu. I den aktuelle situation kan der være nogle, der er personligt berørt, og mange, der er urolige. Hvis der er behov for en længere snak, så find et andet tidspunkt og rum til det, og følg dagsordenen for mødet.

 Læs mere om betydningen af fysisk tilstede­værelse og uformelle kontakter på arbejdspladsen på semanticscholar.org, researchgate.net eller kjhrm.sljol.info

Opdateret 17. feb 2021