Chefredaktørens sidste ord

Perspektiv 22. mar 2023 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto:

Nu skal det her jo ikke være en mindetale. Det er trods alt ’bare’ et magasin, der lukker og slukker. Ligesom så mange andre trykte medier har måttet gøre det. Men for mig er det alligevel en smule vemodigt at vi, holdet bag magasinet, med dette nummer har produceret det sidste magasin om arbejdsmiljø, som har været en del af det danske mediebillede siden 1940’erne. Dengang hed det ’Pas Paa’ og handlede om alle de farer, man skulle tage sig i agt for ude på arbejdspladserne. Det kan du få et lille indblik i på side 4 og 5 i dette nummer. 

Da jeg overtog magasinet som chefredaktør i 2006 i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø, var der stadig flest artikler om sikkerhed set ud fra medarbejdernes synspunkt. Den lille medarbejder mod systemet. Men fokus har ændret sig markant op igennem 00’erne, 10’erne og frem til i dag. Der er stille og roligt kommet større og større fokus på ledelse, forebyggelse og sundhed inden for arbejdsmiljø, både politisk og forskningsmæssigt, og det er blevet afspejlet i bladets artikler. 

“– Da magasinet blev relanceret i 2020, blev fokus endnu en gang ændret. Udgangspunktet var nu forskning inden for arbejdsmiljø, og det er faktisk de magasiner, vi har produceret siden da, jeg er allermest stolt af.”


For mig som ansvarshavende redaktør gjaldt det først og fremmest om at finde en tilgang til problemstillinger, man kan opleve på en arbejdsplads, så de blev belyst nuanceret. Kunsten var at skrive, så både medarbejdere, ledere og arbejdsmiljøorganisation kunne identificere sig med indholdet og oplevede, at deres synsvinkel blev taget alvorligt. Indimellem blev jeg kontaktet af både arbejdsgiver- og arbejdsmodtagerorganisationer, som begge mente, at vi tog den andens parti, og når det skete i forbindelse med den samme artikel, vidste vi, at vi havde ramt nogenlunde plet. 

Da magasinet blev relanceret i 2020, blev fokus endnu en gang ændret. Udgangspunktet var nu forskning inden for arbejdsmiljø, og det er faktisk de magasiner, vi har produceret siden da, jeg er allermest stolt af. Det er ikke let at formidle forskning, som kan anvendes i praksis, men vi kan se af seneste læserundersøgelse, at læserne fortsat oplever bladet relevant, vedkommende og godt formidlet. 
Men nu lukker bladet altså ned. Den gode historie er, at du som læser fortsat kan holde dig opdateret med seneste viden, gode råd og værktøjer via nyhedsbrevet fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Her kan du stadig få adgang til gode historier med forskningsbaseret viden, gode råd, værktøjer og erfaringer fra arbejdspladserne. 


Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.nfa.dk


God læselyst, og tak for denne gang.