Mikroorganismer udfordrer skraldemænds arbejds­miljø

TEMA: Mikroorganismer i skrald 8. apr 2020 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tolstrup 
  • Nye krav til sortering af affald og klimaændringer kan resultere i flere mikroorganismer i skralde­mænds arbejdsmiljø. Udsættelsen for mikro­organismerne varierer med for eksempel årstiden, og simple tiltag kan mindske den, viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Skrevet af: Kirsten Rydahl

Diarré, kvalme, hoste og nys var noget, skralde-mænd oplevede oftere end mange andre -jobgrupper i Danmark, viste undersøgelser fra 1990'erne. Symptomerne så ud til at skyldes, at de blev udsat for forhøjede koncentrationer af mikroorganismer, når de hentede affald. Siden er metoderne til at undersøge skraldemænds udsættelse for mikroorganismer blevet forbedret, og kravene til sorteringen af affaldet ændret.

Miljøstyrelsen arbejder på en ny national affaldsplan, som skal opfylde EU’s direktiver på affaldsområdet. Planen er, at mindst syv forskellige fraktioner af affald fremover skal indsamles ved husstandene over hele landet – madaffald, plast, glas, metal, pap, papir og restaffald. Desuden må det forventes, at temperaturen gradvist vil stige som følge af klimaændringerne, og det vil sandsynligvis øge mikroorganismernes væksthastighed. Samlet set kan det resultere i en øget frigivelse af mikroorganismer ved indsamling af affald, vurderer Anne Mette Madsen, seniorforsker i mikrobiologi på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

Derfor er det igen aktuelt at sætte fokus på arbejdsmiljøet for de 3.000-5.000 skraldemænd, der henter vores affald. Hvad udsættes de for, når de tømmer affaldscontainere for affald fra husholdninger og erhverv, og hvilke -metoder anvendes til at mindske denne udsættelse?

Udsættelsen varierer

Forskning fra NFA viser, at mængden og sammensætningen af mikroorganismer i skraldemænds arbejdsmiljø afhænger af årstiden og typen af affald. 

– Udsættelsen er typisk højest om -sommeren, når skraldemændene indsamler vores restaffald. I den seneste undersøgelse, som NFA har gennemført, var der i gennemsnit på en arbejdsdag cirka 30.000 svampesporer per kubikmeter i luften ved bagenden af skraldebilen. Der var flere, mens skraldemændene tømte containere med restaffald fra husholdninger, og færre under kørsel, fortæller Anne Mette Madsen. 

Affald giver grobund for andre arter af mikroorganismer end dem, som normalt findes i luften, og flere af disse arter kan måske være årsag til, at skraldemænd hyppigere oplever at have diarré og hoste end mange andre jobgrupper. 

Fokus på forebyggelse

NFA har blandt andet undersøgt effekten af små tiltag som jævnlig afspritning af hænderne, brug af rene handsker og rengøring af førerhuset i skraldebilen på skraldemænds udsættelse for mikroorganismer. Resultaterne viser, at øget fokus på hygiejne har en positiv effekt.

NFA har også afsluttet en undersøgelse af skraldemænds udsættelse for mikroorganismer, når de indsamler papemballage til fødevarer som for eksempel pizzabakker og drikkekartoner. Den viser blandt andet, at skraldemænd bliver udsat for de samme arter af mikroorganismer, når de indsamler papemballage til fødevarer, som når de tømmer containere med restaffald. Den viser også, at udsættelsen stiger, jo længere tid der går mellem tømningerne. Resultaterne tyder derfor på, at det i et vist omfang er muligt at forebygge skraldemændenes udsættelse for mikroorganismer ved at ændre på, hvor ofte de tømmer containerne. 

Resultaterne uddybes i de kommende artikler.

Nye metoder til at identificere mikroorganismer

Der er udviklet nye og gode metoder til at finde ud af, hvilke mikroorganismer vi udsættes for i arbejdsmiljøet. Vi forventer derfor, at der i fremtiden vil komme meget ny viden inden for forskning i mikroorganismer i arbejdsmiljøet. Det gælder viden om, både hvilke arter vi udsættes for og deres eventuelle helbredsmæssige effekter, siger Anne Mette Madsen, seniorforsker på NFA.

NFA har anvendt en af de nye metoder til at identificere cirka 250 arter af mikroorganismer i form af bakterier og svampe i forbindelse med afhentning af affald fra husholdninger. Resultaterne viser, at skraldemænd for eksempel bliver udsat for Bacillus cereus og Salmonella, som afhængigt af blandt andet dosis kan give diarré og Aspergillus niger, som kan give hoste.

– Det, at vi nu kan identificere de arter af mikroorganismer, som skraldemændene bliver udsat for på arbejdet, er en stor hjælp i risikovurderingen. Det er kun en lille andel af dem, der er kendt for at give helbredsmæssige effekter.
Derudover er der en del af dem, som man endnu ikke ved om kan have helbredsmæssige effekter, hvis man bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet. Det begrænser derfor muligheden for at risikovurdere, fortæller Anne Mette Madsen.

Læs mere om dette i denne videnskabelige artikel

Opdateret 15. mar 2021