Hvordan forebygger man arbejdsulykker?

TEMA: Ulykker 9. dec 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tholstrup
  • Trods indsatser og fokus er det ikke lykkedes at bringe antallet af arbejdsulykker ned. Tværtimod var tallet for 2020 det højeste i mange år. Men med en mere proaktiv indsats kan man komme langt i forebyggelsen, vurderer forskere.

Alt for mange rammes hvert år af en arbejdsulykke. Ud over de personlige omkostninger er en arbejdsulykke også dyr for samfundet. I 2016 regnede Arbejdstilsynet ud, at arbejdsulykker koster virksomhederne mindst 5,5 milliarder kroner og staten mindst 1,3 milliarder kroner.

Der har derfor i mange år været et fokus på at få antallet af ulykker ned, men det er endnu ikke lykkedes. I 2020 var tallet – dog primært på grund af corona – det højeste i mange år: 46.350.

I rapporten ’Sammenhænge mellem mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker. Belyst med spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats’ og opfølgning i registeret over anmeldte arbejdsulykker’ fra 2021 har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, vist, at ved at sætte ind med en proaktiv indsats kan en arbejdsplads sænke risikoen for alvorlige ulykker med en tredjedel i forhold til arbejdspladser, der ikke har nogen indsats.

I dette tema uddyber seniorforsker Johnny Dyreborg fra NFA rapportens konklusioner, og vi ser også på en række forskningsprojekter, der forsøger at oversætte ’proaktiv’ til konkrete arbejdsmiljøindsatser i byggesektoren.

Opdateret 9. aug 2022