Gode råd til et sikkert arbejdsmiljø for unge

TEMA: Unges arbejdsmiljø 13. aug 2018 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto:
 • Find gode råd for arbejdspladser, ledere, kollegaer og unge nyansatte til et sikkert arbejdsmiljø for unge 

Til arbejdspladser

 1. Kobl sikkerhed til kerneopgaven
  Tænk sikkerhed ind i jeres produktion og selve arbejdsorganiseringen, så det bliver let at udføre arbejdet sikkert.
   
 2. Vær gode rollemodeller
  Unge kopierer deres erfarne kolleger. Se på, hvordan I arbejder på hele arbejdspladsen, og fokuser ikke kun på de unge. Erfarne kollegaer skal give korrekt instruktion og selv efterleve den i praksis.
   
 3. Skab åbenhed
  Gør det legitimt for både de unge og de erfarne at give feedback, undre sig og stille spørgsmål til den eksisterende handlingspraksis. Det kan skabe læring for alle.
   
 4. Følg op
  Sørg for, at den unge har forstået oplæring og instruktion, og at det kommer til udtryk i praksis. Følg tæt op på den unges måde at udføre opgaverne på.

Til ledere

 1. Giv god oplæring
  Indfør en fast procedure for oplæring og instruktion af nye medarbejdere – og skriv den ned. Inddrag også arbejdsmiljøorganisationen.
   
 2. Vælg den rette til oplæring
  Unge vil ofte gerne passe ind og vise deres værd, og det er lederens ansvar at udpege den rette person til at stå for oplæringen. Lav et tjekskema over det, den unge skal oplæres i og se på den enkeltes kompetencer, erfaring og uddannelse, når I planlægger.
   
 3. Hjælp den unge godt i gang
  Tjek den unges arbejdsmiljø, inden han/hun starter. Er maskiner og arbejdssted forsvarligt indrettet, og er de rigtige hjælpemidler til stede? Gør det klart for den unge, at I ikke forventer højt arbejdstempo og høj kvalitet i arbejdet med det samme.
   
 4. Vær med på sidelinjen
  Sørg for, at den unge ikke arbejder alene, før han/hun er fortrolig med sine opgaver. Tjek, om instruktionen bliver fulgt, og ret eventuelle fejl. Hold en samtale med den unge efter oplæringen og spørg ind til forløbet.
   

Til kollegaer

 1. Skab et godt arbejdsmiljø
  Vær en god rollemodel, for den unge vil kopiere dig. Tal om sikkerhed i de enkelte opgaver, spørg om den unge kender regler og eventuelle værnemidler og vær opmærksom på risikofaktorer som løft, fald og arbejdsstillinger.
   
 2. Tilpas arbejdsopgaverne
  Vær med til at vurdere, hvad og hvor meget den unge kan lave. Sørg for, at der er tid til læring, og forklar arbejdsopgaverne – også igen, hvis det er nødvendigt.
   
 3. Giv feedback
  Unge har brug for feedback, men opsøger den sjældent selv. Fortæl derfor den unge, hvordan han/hun klarede opgaven, hvad der var godt, og hvad der kunne blive bedre.
   

Til unge og nyansatte

 1. Bed om vejledning og instruktion
  Få den instruktion, du har brug for. Bed gerne om ekstra hjælp og vær ikke bange for at spørge.
   
 2. Giv og få feedback
  Sørg for at få feedback – også når du møder nye og udfordrende opgaver.
   
 3. Søg støtte og opbakning
  Bidrag og vær konstruktivt kritisk over for arbejdspladskulturen. Alle arbejdspladser er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og skal overholde regler, som skal sikre medarbejderne psykisk og fysisk. Bliver reglerne ikke overholdt, kan du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller din leder og/eller søge støtte hos kollegaerne.
Opdateret 25. mar 2021