10 råd til at forebygge vold og trusler

TEMA: Voldsforebyggelse 2. aug 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tolstrup
  • Hvilke tiltag bør man som arbejdsplads overveje, hvis man vil forebygge vold og trusler? Det giver forskere fra NFA en række bud på her.

Skrevet af: Ida Marie Winge

1. Arbejd systematisk

Arbejdspladser med en høj risiko for vold og trusler har brug for en systematisk forebyggelsesindsats, hvor man løbende følger op på, om indsatserne fungerer. Der er typisk brug for en kombination af indsatser på flere niveauer. For eksempel hvor man både kigger på organiseringen af arbejdet, kigger på, hvilke sparringsmuligheder der er i teamene, og ser på medarbejdernes kompetencer.

2. Forebyg i fællesskab

En fælles, gennemtænkt tilgang, som inkluderer både ledere og medarbejdere, er vigtigt. Arbejdspladsen bør sørge for at etablere rammer og systemer, så forebyggelsen ikke udelukkende afhænger af den enkelte leder eller medarbejders engagement og overskud.

3. Læring sker gennem registrering 

Registrer og evaluer løbende, hvad der foregår omkring voldsituationer og ’lige ved og næsten-episoder’. På den måde kan arbejdspladsen opspore vigtige mønstre og blive klogere på, hvad der skal til for at forebygge. Vær opmærksom på, at læring fra episoder og nærvedepisoder kræver et trygt miljø, så den, der blev udsat for vold, ikke føler sig skyldiggjort.

4. Tænk forebyggelsen ind i eksisterende systemer

I stedet for at tænke voldsforebyggelse som et isoleret spor kan man tænke det ind i allerede eksisterende systemer, metoder og projekter på arbejdspladsen. Ved at få voldsforebyggelsen integreret kan man skabe synergi med andre projekter og gøre indsatsen mere rodfæstet.

5. Husk den vigtige planlægning 

Planlæg arbejdet, for eksempel ved at sikre, at borgerne får klar og præcis information, og at er så vidt muligt er faste medarbejdere til at varetage kontakten. Arbejdspladsen bør også være opmærksom på, hvornår medarbejdere arbejder alene, og hvordan de kan få hjælp, hvis de har brug for det.

6. Forebyg med faglighed og oplæring 

Oplæring og instruktion af medarbejderne er vigtigt for at forebygge. Gode konfliktløsningskompetencer kan bidrage til at deeskalere situationer, inden de udvikler sig til vold. Det kan også handle om at få en faglig viden om sin egen rolle, om borgernes situation, og om hvordan man møder borgerne professionelt.

7. Indfør sparring og supervision

Kollegial sparring og supervision kan hjælpe de ansatte med at se nye muligheder og udvikle arbejdsgange og metoder. Det sker ved, at medarbejderne får mulighed for at dele de faglige udfordringer, belastende oplevelser og vellykkede forløb. Særligt vigtigt er det, at nyansatte får mulighed for at sparre med erfarne kolleger.

8. Inddrag borgerne

Vold er ofte et udtryk for afmagt, frustration eller utryghed. Medarbejdernes tilgang til borgerne er derfor vigtig. Gode relationer, hvor borgerne inddrages, og kendskab til borgernes udfordringer bidrager til, at konflikterne kan håndteres.

9. Prioriter det psykosociale arbejdsmiljø

Undersøgelser tyder på, at et godt psykosocialt arbejdsmiljø indirekte kan mindske risikoen for konflikter og vold. Eksempelvis viser flere undersøgelser, at der kan være en sammenhæng mellem arbejdsrelateret vold og faktorer som høje arbejdskrav, lav indflydelse, rollekonflikter og lav støtte fra ledelse og kolleger.

10. Tænk over indretningen

Tag kendte reaktionsmønstre i betragtning, og indret lokalerne, så risikoen for vold reduceres mest muligt. For eksempel er det vigtigt at sikre, at der ikke er løse genstande som potteplanter og keramikskåle, der kan bruges som kasteskyts.

Kilder: Birgit Aust, Iben Karlsen og Sofie Jaspers, NFA.

Opdateret 12. aug 2021