Nyt studie kortlægger risici for chauffører

Aktuelt 19. dec 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Ny undersøgelse afdækker de store syndere, der kan få chauffører i blandt andet lastbiler, busser og taxaer til at ende i trafikuheld. Søvnighed er et typisk problem, men også distraherende mobiltelefoner og dårlig planlægning af arbejdstid og arbejdsindhold kan udgøre en risiko.

Udmattelse, lange distancer, glat føre, forstyrrende sms’er. Listen er lang. Nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) peger på i alt 27 markante risikofaktorer, der kan forbindes til trafikulykker blandt lastbil-, taxa- og buschauffører med flere.

– Det er vigtig viden, fordi det giver både chaufførerne og deres arbejdsgivere mulighed for at iværksætte indsatser, der kan nedbringe antallet af ulykker, siger Markus Due Jakobsen, seniorforsker på NFA og projektleder på undersøgelsen.

Forebyggende indsatser

Undersøgelsen ser også nærmere på mulighederne for at forebygge ulykker på vejene. Her viser forskning blandt andet, at chaufførernes arbejdsplads kan gøre en forskel i forhold til at mindske antallet af ulykker. Især peger undersøgelsen på fordelene ved at lægge vagtplaner med flere indlagte pauser under lange og sene kørsler. En god planlægning af ruten kan også sætte en dæmper på brugen af telefon og GPS’er.

Endelig viser undersøgelsen, at risikoen for ulykker muligvis kan nedbringes blandt andet gennem overordnet opbakning til medarbejderne fra ledelsen, jobsikkerhed, ordentlige lønforhold og mulighed for fortroligt at kunne melde helbredsproblemer til arbejdspladsen. Også chaufførerne selv kan mindske træthed under kørsel ved for eksempel at prioritere tilstrækkelig søvn om natten, tage pauser, drikke kaffe og spise sundt i løbet af arbejdsdagen.

Om undersøgelsen af risici for chauffører

Undersøgelsen har til formål at kortlægge risikofaktorer forbundet med trafikuheld blandt professionelle chauffører af blandt andet lastbiler, busser og taxaer. 67 internationale forskningsundersøgelser fra de sidste 30 år blev gennemgået og 27 markante risikofaktorer identificeret. Disse blev opdelt i seks grupper: organisatoriske faktorer, egenskaber hos den enkelte chauffør, kvalifikationer, chaufførens tilstand, køreadfærd og ydre omstændigheder.

Søvnige chauffører og lang tid på vejene

I undersøgelsen har forskerholdet fundet frem til de 27 risikofaktorer ved at gennemgå i alt 67 internationale forskningsundersøgelser. Herefter har forskerne inddelt risikofaktorerne i seks grupper: organisatoriske faktorer, egenskaber hos den enkelte chauffør, kvalifikationer, chaufførens tilstand, køreadfærd og ydre omstændigheder.

Og gennemgangen af mere end 30 års forskning viser, at blandt andet søvnige chauffører og lang køretid udgør veldokumenterede risici for ulykker på vejene. Også alder spiller en rolle. Her er det særligt de helt unge og de ældre chauffører, der er i særlig risiko for at blive involveret i trafikuheld.

Samtidig er nyere studier også begyndt at pege på chaufførens helbred og distraktioner fra for eksempel mobiltelefoner og GPS’er som relevante risici.

Kilde:

tandfonline.com 'Influence of occupational risk factors for road traffic crashes among 
professional drivers: systematic review'

Doi: 10.1080/01441647.2022.2132314