Om os

This describes the image

Magasinet Arbejdsmiljø og arbejdsmiljoe.dk giver adgang til forskning om arbejdsmiljø fra ind- og udland.

Læserne får styrket deres kendskab til den viden, NFA og andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner stiller til rådighed for blandt andre arbejdsmiljøprofessionelle. Artiklerne kan inspirere til at anvende forskning og viser, hvordan forskningsresultater inden for arbejdsmiljø anvendes i praksis på arbejdspladser og af myndigheder.

Magasinet Arbejdsmiljø er de seneste år blevet udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), men det er besluttet, at NFA fremover ikke længere skal udgive et abonnementsdrevet magasin. Så i øjeblikket pågår en proces med at finde en ny udgiver, så magasinet kan blive videreført i et andet regi.

Indtil da vil abonnenter, som er skrevet op til magasinets nyhedsbrev, modtage et gratis nyhedsbrev fra NFA en gang om måneden.