Privat Politik

Persondatapolitik:
Som kunde på Magasinet Arbejdsmiljø er du omfattet af persondatalovens regler samt de persondataretslige
betingelser for abonnementet.

Ved at godkende vores salgs- og leveringsbetingelser accepterer kunden de persondataretlige betingelser for
Magasinet Arbejdsmiljø (gælder også digitale abonnementer).

Vi registrerer persondata om dig som kunde. Der er tale om oplysninger om navn, adresse, telefonnummer
samt e-mailadresse samt oplysninger om, hvad du har købt. Vi lagrer ikke personfølsomme data.

Formålet med indsamlingen er at kunne behandle købet, levere varerne samt at opfylde bogføringslovens krav.
Endvidere er formålet at kunne rådgive dig og at tilpasse vores kommunikation og markedsføring.

Vi lagrer data i 5 år, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Vi registrerer ingen
personfølsomme oplysninger.

Har du valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbreve.
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Dit
samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data, til at bede om berigtigelse af urigtige
oplysninger, til at bede om at få oplysninger slettet eller begrænset eller til at gøre indsigelse mod en
registrering.