Smerter er den største samlede sygdomsbyrde på arbejdspladsen

Aktuelt 5. dec 2023 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Getty Images
  • Man er kommet langt med ergonomiske indsatser på arbejdspladserne. Alligevel går mange medarbejdere hver dag på arbejde med smerter og risikerer at må melde sig syg af den grund. Forskning viser, at vi skal forebygge og håndtere smerter på en ny måde, hvis kurven skal knækkes. Novo Nordisk har afprøvet den nye tilgang i samarbejde med NFA.

Smerter kan være dyrt for både arbejdsplads og medarbejdere. I 2022 vurderede Sundhedsstyrelsen, at smerter i muskler og led koster knap 40 mia. kr. om året i produktionstab. Forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at hvis kurven skal knækkes, skal vi forebygge og håndtere smerter på en ny måde.

-    Risikoen for smerter kan både opstå pga. ergonomiske, psykiske og sociale forhold på arbejdspladsen, fortæller professor Andreas Holtermann fra NFA. 

-    Indsatser for at mindske smerter bør derfor også inkludere psykiske og sociale forhold på arbejdspladsen, siger han.

Den nye forståelse for smerter og forebyggelse er blevet udviklet af forskere og praktikere i fællesskab.

-    Arbejdspladsen skal have de nødvendige kompetencer til at håndtere smerter hos medarbejderne – dvs. at både ledere og medarbejdere skal have viden, værktøjer og retningslinjer om smerter og arbejde. Medarbejderne skal vide, hvem de skal gå til, og hvad de kan forvente, når de har smerter, og lederne skal have forudsætningerne for at kunne handle, fortæller seniorforsker Charlotte Nørregaard Rasmussen, NFA . 

Nyt koncept - fra individ til organisation 

NFA har omsat det nye koncept til konkrete indsatser på arbejdspladser. De har vist, at konceptet kan være med til at mindske smerter og sygefravær. 

-    Blandt andet har Novo Nordisk med udgangspunkt i NFA’s forskning udviklet ’Handling Pain’ - et ti-ugers struktureret forløb. Forløbet uddanner ledere og medarbejdere i at forstå smerter i en bredere kontekst og giver dem værktøjer til at forebygge og håndtere smerter både i deres teams og individuelt, siger Charlotte Nørregaard Rasmussen.

Fokus både på forebyggelse og håndtering

Arbejdet med at udvikle og udrulle ’Handling Pain’ har medvirket til, at ledelsen i Novo Nordisk er blevet opmærksomme på omfanget af smerter og de handlemuligheder, der er i forhold til at håndtere smerter på arbejdspladsen, fortæller Tina Kierbyholm, Arbejdsmiljøkoordinator for produktionen i Novo Nordisk

- I Novo Nordisk arbejder vi hver dag med at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø. Derfor har vi været rigtig glade for samarbejdet med NFA og den forskningsbaserede viden og anbefalingerne ift. forebyggelse af smerter.  

- Vi har mange ansatte i produktionen, der har et fysisk arbejde, og derfor har vi operationaliseret NFA’s anbefalinger og udrullet vores eget ’Handling Pain’-forløb, som både fokuserer på at forebygge og håndtere smerter blandt medarbejderne i vores produktion, fortæller Tina Kierbyholm. 

- Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra vores forløb er rigtig gode, og derfor er vi i fuld gang med at udrulle konceptet til alle vores produktionssites inklusiv vores internationale, så vi på sigt regner med at nå ud til mere end 8.000 medarbejdere inden for produktionen, siger hun. 

Opdateret 5. dec 2023