App holder styr på coronasikkerheden

Arbejdsliv 15. mar 2021 - 5 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tolstrup
 • Nu kan arbejdspladser følge med i, hvor gode de er til at overholde coronarestriktionerne, via appen Safety Observer. Ideen til appen opstod i et samarbejde mellem forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøorganisationen i Novo Nordisk. Appen er nu blevet udviklet, så den kan bruges i alle brancher.  

Som arbejdsmiljørepræsentant er Graham Stenning vant til at foretage sikkerhedsrunderinger. Senest i kontorerne på hans arbejdsplads hos Novo Nordisk i Bagsværd. Han er vant til at tjekke, at der er nok plaster i førstehjælpskassen, og at brandslukningsudstyret er intakt. Men for nylig er han begyndt på en ny slags rundering. En Covid-19 rundering. Eller ’Go Look See’, som runderinger hedder i Novo Nordisk. Den giver et øjebliksbillede af, hvor godt styr virksomheden har på Covid-19 sikkerheden.

– Som virksomhed har vi kommunikeret en masse regler om Covid-19. Men vi har brug for at vide, om reglerne er til at forstå, og om der er den adfærd, vi gerne vil have. Derfor er det vigtigt, at vi følger op, siger arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljø- og sikkerhedskonsulent i Novo Nordisk i Bagsværd Graham Stenning.

Kom godt i gang med Safety Observer

 • Alle arbejdspladser kan bruge appen Safety Observer.
   
 • Appen er gratis.
   
 • Du kan hente Safety Observer til din smartphone eller tablet på Google Play og Apple App Store.
   
 • Tilpas appen til netop din arbejdsplads på safetyobserver.nfa.dk. Her ligger skabeloner til forskellige brancher, som du nemt kan tilpasse. Du kan slette og tilføje til skabelonerne og skrive specifikke observationspunkter ind, som I gerne vil registrere. For eksempel hvis der er en særlig regel, I vil følge op på.
   
 • Menuerne fås på dansk og engelsk, men skemaer til observationer kan udarbejdes på alle sprog.
   
 • Du kan hente træningsmaterialer og træningsvideoer på nfa.dk/safetyob- server
   

I en app på smartphonen registrerer Graham Stenning, om der er håndsprit på bordene i mødelokalerne. Og han registrerer, om antallet af personer i mødelokalerne passer med det antal, der må være, og om de holder afstand. I kantinen noterer han, om medarbejderne gør rent på deres plads før og efter frokost, og om de spiser med afstand imellem sig. På den måde løber han lokalerne igennem et efter et. Ser det fint ud, trykker han på plustegnet på skærmen. Er tingene ikke i orden, trykker han på minus.

Appen hedder Safety Observer og er et runderingsværktøj, der hjælper virksomheder med at indsamle oplysninger om arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen. Safety Observer er udviklet af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og blev lanceret i 2017. Og med udviklingen af et nyt skema kan appen nu også bruges til runderinger med fokus på Covid-19 tiltag. Safety Observer kan bruges af arbejdspladser i alle brancher.

–    Mange steder er corona blevet en del af arbejdsmiljøet. Og her kan Safety Observer indgå som et supplement til virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde i forbindelse med Covid-19, siger seniorforsker på NFA Pete Kines. Han har stået i spidsen for udviklingen af Safety Observer og NFA’s nye Covid-19-skema i appen.

This describes the image

 

Om Safety Observer

 • Safety Observer er en app, som arbejdspladser kan bruge til sikkerhedsrunderinger. Værktøjet giver et øjebliksbillede af sikkerhedsniveauet og bygger på finsk forskning.
   
 • Appen har eksisteret siden 2017 og er nu udbygget med en Covid-19 template. Safety Observer omfatter derfor nu også coronasikkerhed på arbejdspladsen.
   
 • Covid-19 templaten bygger på ma- terialer fra blandt andet Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Statens Serum Institut, EU-OSHA og NIOSH- USA. NFA har også været i dialog med Sundhedsstyrelsen for at sikre, at templaten er relevant.
   

Inspiration fra Novo Nordisk

Noget af inspirationen til at integrere Covid-19 tiltag i Safety Observer kommer fra Novo Nordisk, der var på udkig efter et enkelt værktøj til at måle deres Covid-19 adfærd. Et værktøj, som skal kunne bruges både på kontorer og i fabrikslokaler, pakkerier, lagre og kantiner. Og både i Danmark og i udlandet.

–    Det er nødt til at være simpelt. Det er jo ikke eksperter, der skal foretage registreringerne, men arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkoordinatorer og medarbejdere fra HR ude på fabrikkerne rundtom i verden, siger afdelingschef i Novo Nordisk Health and Safety i Bagsværd Morten Guld Nielsen.

Om Novo Nordisk

Novo Nordisk er Danmarks største medicinalvirksomhed. Virksomheden fremstiller insulin mod diabetes og andre lægemidler og har cirka 43.000 medarbejdere i 80 lande. Novo Nordisk producerer halvdelen af verdens insulin og forsyner cirka 30 millioner mennesker med lægemidlet.


Kilde: novonordisk.dk
 


Valget faldt på NFA’s Safety Observer, som Novo Nordisk kendte i forvejen, og som virksomheden bruger i afdelingen i Kalundborg. Både fordi Safety Observer er et digitalt værktøj, og fordi appen er nem at bruge.

Men også kendskabet til NFA gjorde en forskel:

– Vi har samarbejdet med NFA i mange år, så vi ved, at det er et solidt værktøj. NFA’s primære formål er jo at løfte arbejdsmiljøet og ikke at sælge apps, siger Morten Guld Nielsen. Novo Nordisk har foreløbig rullet Covid-19 registreringerne i appen ud på fabrikker i ni lande. Det omfatter cirka 15.000 medarbejdere ud af virksomhedens i alt cirka 43.000 medarbejdere.

 

This describes the image


Et pædagogisk værktøj

Covid-19-registreringerne i Safety Observer fungerer ved, at arbejdspladsen selv definerer de områder, den skal holde øje med på baggrund af regler og retningslinjer fra myndighederne. Eksempelvis skal virksomheden være opmærksom på, hvor mange der må være i et mødelokale, og kommunikere det ud. I appen registrerer man så med et plus eller minus, om reglerne rent faktisk bliver overholdt, eller om der er for mange i lokalet. I appen er der også mulighed for at tilføje smileys, skrive kommentarer og registrere konkrete situationer ved hjælp af foto.

Når runderingen er forbi, tæller appen automatisk registreringerne sammen og genererer en rapport, som vises i appen og bliver sendt direkte på mail for eksempel til den leder, som skal følge op på registreringerne. Rapporten er et procentindeks, der kan bruges til at følge udviklingen i Covid-19 sikkerheden over tid.

This describes the image


– Rapporten er et pædagogisk værktøj, hvor man får et overblik over, både hvor arbejdspladsen gør det godt, og hvor der er plads til forbedringer. For det er vigtigt, at man også lærer af de gode erfaringer og ikke kun af fejl og mangler, siger Pete Kines. Novo Nordisk har overordnet set godt styr på håndsprit og afstand og på håndteringen af corona, når nogen bliver syge, og de eksterne besøgende er godt informerede om virksomhedens coronaregler. Det viser rapporterne.

Men rapporterne har også ført til forbedringer:

– Vi kan se, at kantinerne er et svært område. Det er vanskeligt at holde afstand, og der har været lidt usikkerhed om kravene til egen rengøring, siger Morten Guld Nielsen.
Det har ført til, at medarbejderne nu kommer i kantinen på forskellige tidspunkter. Der er også blevet sat afskærmning op med plexiglas nogle steder, og der er blevet gjort mere ud af at kommunikere reglerne for rengøring.

Selvom det ellers i det store og hele ser godt ud med at overholde coronarestriktionerne, har der været enkelte indskærpelser af, hvor mange der må være i nogle af møderummene. Der er også blevet indført flere mundbind og visirer ude i produktionen, hvor det er svært at leve op til afstandskravene.


 

Opdateret 4. maj 2021