Kan digitale løsninger sætte fut i byggebranchens arbejdsmiljø?

Arbejdsliv 12. apr 2021 - 8 min læsetid
This describes the image
Foto: Søren Svendsen
  • Hvilke muligheder og barrierer er der i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet i forbindelse med nye digitale værktøjer i byggebranchen? Det er forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ved at kortlægge. Entreprenørvirksomheden NCC indgår i projektet. 

Det er en udbredt tendens, at nye digitale løsninger til at styre et byggeri breder sig med hastige skridt i branchen. Løsninger, der måske kan være med til at forebygge ulykker og nedslidning blandt bygningshåndværkere. Men der mangler forskningsmæssig viden om disse teknologier i et arbejdsmiljømæssigt perspektiv, forklarer seniorforsker Jeppe Ajslev, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Han står i spidsen for forskningsprojektet 'Virtual Design and Construction (VDC) – kan nye softwareteknologier forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen?' VDC er en fællesbetegnelse for nye softwareteknologier, som bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører kan anvende til at styre et konkret byggeri gennem hele byggeriets cyklus. På den måde kan arbejdsmiljø også blive en del af projektet fra dag ét. 

This describes the image

En af fordelene ved VDC-teknologierne er, at alle kan følge med i projektet og se, når noget er blevet ændret. Man orienterer sig i opdaterede informationer og ikke i tegninger, der kan være forældede. 

– Selv om mange ved, at det er vigtigt at få arbejdsmiljø ind i den tidlige fase af et byggeprojekt, så er virkeligheden ofte den, at arbejdsmiljøet i meget ringe grad tænkes ind i projekteringsmaterialet. Så jeg håber, at VDC vil kunne sætte fut i den tidlige planlægningsfase for at forebygge ulykker og andre arbejdsmiljørisici i byggebranchen, siger Jeppe Ajslev. 

Projektet indsamler konkret viden om, hvordan forskellige faggrupper tænker arbejdsmiljøet ind, når de anvender VDC-teknologier. Det er for eksempel faggrupper som projekterende byggeingeniører, arbejdsmiljøprofessionelle, byggeledere, formænd og fagledere. Det sker blandt andet i entreprenørvirksomheden NCC. 

Endnu er der ingen konkrete forskningsmæssige resultater. Men Jeppe Ajslev har et bud på potentialet: 

– Brugen af VDC-teknologierne kan være med til at automatisere en del af arbejdsmiljøarbejdet, og de kan være med til at visualisere risici på nye måder, som gør, at arbejdsmiljøudfordringerne bliver mere tydelige og gennemsigtige, ligesom jeg forestiller mig, at kommunikationen omkring arbejdsmiljø kan få et løft. 

I forhold til barrierer mener han, at det kan handle om, hvorvidt der er prioriteret økonomi og en vilje til at anvende teknologierne. 

– En barriere kan også være, om de arbejdsmiljøprofessionelle kan finde ud af at arbejde med de her teknologier, og om alle på projektet er indstillet på at samarbejde omkring en digital platform og få anvendt teknologien i forhold til arbejdsmiljø, siger Jeppe Ajslev. Han tilføjer, at det er vigtigt, at forskere og arbejdspladser sammen indhenter viden, ligesom det er væsentligt, at projektet bygger på en bred tilslutning fra relevante parter og arbejdsmiljøaktører i byggebranchen. 

– Det skal blandt andet sikre, at de videnskabelige resultater gøres relevante for branchen og nemt kan formidles til praktikerne, der arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen. Det handler om at få så praksisnær en viden ud som muligt, så branchen kan indstille sig på de overvejelser, man kommer til at skulle gøre i forhold til VDC. For eksempel kan der være etiske spørgsmål i forbindelse med dataindsamling og overvågning, siger han. 

Forskningsprojekt om VDC 

'Virtual Design and Construction – kan nye softwareteknologier forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen?' er et forskningsprojekt ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2018 til 2022. Coronakrisen har forsinket og ændret det oprindelige design. Blandt andet bidrager færre virksomheder, ligesom forskerne har tilføjet en ekstra dimension, hvor de gennemgår al dansk og international litteratur på området. Det består desuden af en workshopdel, hvor resultaterne til sin tid vil blive fremlagt. Projektet bygger på en bred tilslutning fra relevante parter og arbejdsmiljøaktører i byggebranchen. 

 

Kilde: nfa.dk 

Gode erfaringer med VDC 

NCC er en af de virksomheder, som forskerne arbejder sammen med. Virksomheden er langt fremme i anvendelse af VDC – også på arbejdsmiljøområdet. Chefkonsulent i arbejdsmiljø Karina Henrichsen hos NNC forklarer, at virksomheden deltager i forskningsprojektet, fordi de har gode erfaringer at bidrage med, og fordi der er et meget stort arbejdsmiljøpotentiale i disse procesværktøjer. 

– Et budskab er, at det kan være med til at skabe et bedre og mere sikkert byggeprojekt, fordi man allerede i planlægningsfasen kan eliminere dårlige arbejdsmiljøforhold som nedslidning, støj, støv og vibrationer, siger hun. 

Ved at deltage i forskningsprojektet er håbet desuden, at NCC kan være med til at præge hele branchen, så flere og flere får øjnene op for fordelene ved VDC. 

– Det kan samtidig være en hjælp for os, når vi samarbejder med bygherrer, de projekterende rådgivere og fagentreprenører, hvis de er fortrolige med VDC. Det betyder rigtig meget, at vi så at sige taler det samme sprog, siger Karina Henrichsen. 

This describes the image

I 3D-modellen kan man hurtigt konstatere, om der for eksempel ikke er plads til et stillads eller et teknisk hjælpemiddel, når arbejdet skal udføres. Den slags oplysninger kan man ikke altid få via en tegning, og det kan betyde, at man overser et arbejdsmiljøproblem. 

Nye rutiner for koordinator 

Lone Sand er Lead VDC Manager i NCC, og hun mener, at der er et stort behov for at få styrket det digitale ambitionsniveau i byggebranchen. 

– For mig handler det simpelthen om at få flere og flere til at få et digitalt mindset og en indsigt i, hvordan ens arbejdsmetoder kan give et bedre flow og bevidsthed om et projekts kompleksitet. Derved vil der opstå en bedre forståelse for hinandens udfordringer og fokus på et bedre samarbejde. Inden for en årrække skulle det gerne være sådan, at store dele af branchen håndterer arbejdsmiljø, som vi gør i NCC, siger hun. 

VDC's metoder er udviklet med henblik på at øge effektiviteten i et byggeri, mens fokus på arbejdsmiljø beskrives som en sidegevinst ved værktøjerne. Det satte NCC fokus på for flere år siden ud fra en erfaring om, at jo tidligere arbejdsmiljø kommer ind i et projekt, jo større sikkerhed er der for, at det, der er projekteret, kan bygges sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betød nye arbejdsgange for Karina Henrichsen. 

I dag bruger hun værktøjerne rutinemæssigt. Det gælder også i hendes arbejde som arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen ved Hillerød, hvor NCC opfører 'Nyt Hospital Nordsjælland'. I begyndelsen var hun dog nervøs for, om hendes tekniske snilde ville række.   

– Værktøjerne er heldigvis meget intuitive. Det handler om at prøve sig frem. Man skal ikke være nervøs, og når jeg kan finde ud af det, kan alle andre også, mener hun og tilføjer, at det dog kræver uddannelse og en implementeringsperiode, som virksomhederne også skal have med i deres overvejelser, hvis effekten skal være optimal. 

Selv anvender hun de forskellige værktøjer, heriblandt 3D-modeller, i forbindelse med både projekterings- og byggefasen. I projekteringsfasen anvender hun primært 3D-modeller. Her påpeger hun de arbejdsmiljørisici, der skal gøres noget ved for at leve op til kravene. Kommunikationen om disse observationer foregår via styringsværktøjet Dalux, hvor hun digitalt kan dele information om fejl og mangler med de personer, som straks skal reagere og løse problemerne. Det er både effektivt og tidsbesparende, konstaterer hun. 

– Når jeg arbejder i en 3D-model, kigger jeg primært efter afstandsforhold. Er der plads til, at håndværkeren kan komme ind og arbejde med krop, hænder og hoved? Er der plads til værktøj, tekniske hjælpemidler og byggemateriale? 

KORT OM VDC 

  • 'Virtual Design and Construction' (VDC) bygger på princippet 'Build before build'. 
  • VDC giver mulighed for at indsamle digital viden og information gennem hele projektets livscyklus og konstant forbedre måden at samarbejde på. 
     

Kilde/ncc.dk 

Altid opdateret 

Lone Sands opgave er blandt andet at skabe et overblik og tjekke, om installationer og lignende kolliderer, og hun indskyder: 

– Jeg har ikke Karinas indsigt i arbejdsmiljø. Så det er helt afgørende, at vi har fået det her samarbejde omkring arbejdsmiljø, af både arbejdsmiljømæssige og økonomiske årsager. 

Hun beskriver de digitale værktøjer og processer som et meget stærkt kommunikativt værktøj til at skabe en bedre dialog og samarbejde samt gennemsigtighed. 

– I 3D-modellen kan man med et enkelt museklik konstatere med det blotte øje, at her er der måske ikke plads til et stillads eller et teknisk hjælpemiddel, når arbejdet skal udføres. Eller her er der en række rør, der kolliderer. Den slags oplysninger kan man ikke altid få via en tegning, og det kan betyde, at man overser et problem, påpeger hun. 

En fordel ved VDC's arbejdsmetoder og værktøjer er desuden, at historikken ifølge Karina Henrichsen ikke forsvinder, som det kan være tilfældet med kommunikation via mail og referater. 

– Man kan hele tiden gå tilbage og læse, hvorfor den og den løsning blev valgt. Det kan være vigtig viden, hvis man står på en byggeplads og pludselig får en idé om, at tingene kan gøres på en mere smart måde, siger hun. En anden stor fordel er, at alle fra rådgiver til håndværker kan følge med i projektet og se, når noget er blevet ændret. De orienterer sig ikke i forældede tegninger, men i informationer, der kan være opdateret for få minutter siden. 

– Vi ved, at uanset hvor gode vi er til at finde arbejdsmiljørisici i projekteringsfasen, så vil der altid være ting, vi glemmer eller overser. Men VDC-teknologierne gør det nemmere end tidligere at tage højde for arbejdsmiljø fra dag ét, ligesom vi løbende har mulighed for at rette op på de fejl, vi finder undervejs, når byggeriet ruller, siger Karina Henrichsen. 

This describes the image

Værktøjerne i VDC er med til at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen ved Hillerød, hvor NCC opfører 'Nyt Hospital Nordsjælland'. Virksomheden håber blandt andet, at de kan være med til at præge branchen, så flere får øjnene op for fordelene ved teknologien. 

Opdateret 23. jun 2023