Satte sikkerhed øverst på dagsordenen og sænkede ulykkestallet

Arbejdsliv 18. maj 2020 - 4 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tolstrup
 • Ledelsen i en stor dansk installations­virksomhed satte sig for at bringe antallet af ulykker ned, og det fokus har spredt sig ud i organisationen. Resultatet er, at antallet af ulykker er faldet med 75 procent. 

I mange virksomheder forbinder man indsatser mod arbejdsulykker med nyt dyrt sikkerhedsudstyr, nye besværlige arbejdsrutiner og en skov af løftede pegefingre.

Men i teknik- og servicevirksomheden Lindpro A/S er man kommet langt ved blot at sætte fokus på sikkerheden og sætte det øverst på dagsordenen. Helt bogstaveligt. 
Det fortæller HR-direktør Rikke Præstmark.

– Vi indleder alle chefmøder, afdelingsmøder og personalemøder med at tale om sikkerhed og vidensdele. Måske har der været en ulykke eller en nærvedulykke, alle kan lære noget af. Det bliver taget op, diskuteret og kommunikeret videre ud i organisationen.  

Hun mener, at det største fremskridt i forhold til sikkerheden er, at det nu er blevet noget, man taler om i hele organisationen. Det gælder også ulykkerne og de andre gange, noget går galt.

– Det er blevet legitimt at tale om, og det kommer frem i lyset.

Okay at sige, at man har dummet sig

Det mærker også arbejdsmiljøkoordinator Esben Mellergaard.

– Det er jo en mandearbejdsplads, så der har nok været en kultur med, at man har sagt: 'Sådan har vi altid gjort', så man kunne komme videre, og er der sket fejl, så har det også bare handlet om at komme hurtigt videre. Nu er det okay at stoppe op og overveje, om tingene kan gøres anderledes, end man plejer, og det er også blevet okay at sige, at man har dummet sig, så man kan lære af hinanden. 

I de fire år, indsatsen har varet, er der således sket en egentlig kulturændring i virksomheden, vurderer Rikke Præstmark:

– Der er ikke mange medarbejdere, der ikke vil være med i den indsats, vi gør. De fleste synes, det er interessant og rykker på det.

Det nye fokus og den ændrede sikkerhedskultur har betydet, at antallet af ulykker med efterfølgende fravær er faldet markant. Fra en frekvens på 23,4 i 2015 faldt den til 5,3 i 2019 – et fald, der også har betydet, at virksomheden er blevet nomineret til Arbejdsmiljørådets årlige Arbejdsmiljøpris.  

Lær af Lindpro

 1. Sørg for at få ønsket om forandring forankret i topledelsen.
   
 2. Brug de ildsjæle, der er i virksomheden. Giv dem lov til at komme med ideer, lad dem få adgang til ledelsen og bringe budskaberne ud til medarbejderne.
   
 3. Få de gode ideer i spil. Sørg for, at alle har mulighed for at blive hørt, så forandringerne kan blive en del af den daglige drift.
   
 4. Skab struktur om jeres arbejde. Sæt det for eksempel på som fast punkt på alle relevante møder.
   
 5. Del jeres viden. Kilde: HR-chef Rikke Præstmark, Lindpro A/S.

 Kommunikation plus nærvær

I en virksomhed som Lindpro A/S, der har 900 ansatte fordelt på afdelinger over hele landet, og hvis ansatte typisk udfører tekniske installationer på forskellige byggepladser eller hos offentlige og private virksomheder, har det været en stor udfordring at få ledelsens intentioner og ønsker om fokus på sikkerheden spredt ud til alle.

Virksomheden har blandt andet brugt e-learning til at sætte fokus på sikkerhed og forebyggelse af ulykker. Først og fremmest til nyansatte, men med tiden skal alle igennem de elektroniske kurser. 
Men det har også krævet en del benarbejde.

– Det handler om kommunikation plus nærvær, siger Esben Mellergaard og uddyber:
– Min kollega og jeg har været meget rundt i hele landet for at snakke med de forskellige afdelinger, og vi har brugt meget tid på at komme ud på en masse byggepladser. For vi kan sende nok så mange mails af sted, men vi aner jo ikke, om de bliver læst, eller hvordan budskabet bliver modtaget. Det ved vi kun ved at snakke med folk. 

Nomineret til ­arbejdsmiljøpris

Lindpro A/S er nomineret til Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris 2020 i kategorien arbejdsulykker. Uddelingen af prisen er på grund af corona-krisen udskudt til september.

I nomineringen fremhæver formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse som nøglen til at ændre på kulturen i virksomheden:

– Indsatsen er et rigtig godt eksempel på, at når ledelse og medarbejdere går sammen, kan de virkelig rykke sikkerhedskulturen på en arbejdsplads og skabe markante resultater. Indsatsen viser, at et vedvarende fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed ved for eksempel alle møder og en grundig introduktion til alle nyansatte kan være med til at forebygge arbejdsulykker meget effektivt. 

 Øget fokus fra ledelsen

Det har været vigtigt for den succesfulde omstilling i sikkerhedskulturen, at den har været forankret i ledelsen. Det vurderer Rikke Præstmark.

– Vi har jo ikke sløset med sikkerheden tidligere. Det har bare ikke haft samme fokus, og det har vigtigst af alt ikke været genstand for samme professionalisering.

Denne professionalisering viser sig på tre måder, mener hun:
– For det første er der blevet tilført ressourcer til arbejdsmiljø- og forebyggelsesområdet. For det andet er der sat struktur på arbejdet, for eksempel når alle væsentlige møder starter med en gennemgang af sikkerhedsarbejdet og ulykkestal. Og for det tredje er der skabt et system for, hvordan vi deler viden i organisationen, så erfaringerne kommer alle til gode.

Det undrer hende ikke, at initiativet til at sætte ind over for ulykker i sin tid kom fra ledelsen.  
– Det er blevet en vigtig del af forretningen, især i de store koncerner, at have fokus på CSR, vurderer hun, der selv tidligere har arbejdet i ROCKWOOL A/S.

– Det er godt for bundlinjen at kunne spare på sygemeldingerne og at kunne tiltrække dygtige folk, og så er det vigtigt i forhold til udbud at kunne dokumentere, at der er styr på disse ting også.

Forskning i sikkerhed og forebyggelse af ulykker

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager i en lang række forskningsprojekter med fokus på sikkerhedskultur og forebyggelse af arbejdsulykker, blandt andre

 

Toolboxprojektet

Projektet skal bidrage til at reducere risikoen for alvorlige arbejdsulykker på danske arbejdspladser ved at udvikle en metode, der sikrer, at sikkerhed på arbejdspladsen bliver en del af ledelsens daglige beslutninger. nfa.dk/da/Forskning

 

R2P-projektet (Research to Practice)

Formålet med dette projekt er at udvikle og afprøve internationalt anerkendte metoder til vidensudveksling mellem forskere og praktikere med henblik på at mindske den afstand, der kan være mellem eksempelvis ulykkesforskning og forebyggelse af arbejdsulykker i praksis. nfa.dk/da/Forskning

 

SIPAW (Safety Interventions for the Prevention of Accidents at Work) 

Rapporten er en gennemgang (review) af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer sikkerhedstiltag til forebyggelse af arbejdsulykker.
  Formålet er at undersøge effekten af forskellige sikkerheds­tiltag. Denne viden kan understøtte organisationer og arbejds­miljøprofessionelle i at vælge de mest passende tiltag i forhold til at nedbringe risikoen for arbejdsulykker. SIPAW

 

Sikkerhedskoordinatorprojeket

Formålet med dette projekt har været at bidrage til at styrke kompetencerne hos de lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatorer på størstedelen af de danske byggepladser. nfa.dk/da/Forskning

Opdateret 23. jun 2023