Storstrømsbroen: Formænd spiller sig til sikkerhed

Arbejdsliv 9. mar 2020 - 5 min læsetid
This describes the image
Foto: Buro Jantzen 
 • Byggepladsen ved Storstrømsbroen har netop taget et nyt virtuelt uddannelsesprogram om sikkerhed i brug i forbindelse med bygning af ny bro. Værktøjet er udviklet med inspiration fra forskning, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag.

Grønne fodspor på computerskærmen guider figuren rundt på byggepladsen. Her går han rundt mellem betonelementer, skurvogne og håndværkere, der er i gang på pladsen. Han falder i nogle ledninger, der ligger på jorden. En boks kommer frem: ´Hvad er problemet, og hvad vil du gøre?´ 
Det er bare en af de situationer, som er med i det virtuelle uddannelsesprogram om sikkerhed, som det italienske joint venture SBJV, der bygger Storstrømsbroen for den danske stat, netop har taget i brug på byggepladsen. Uddannelsesprogrammet er udviklet som et interaktivt 3D-gamerunivers og er en kopi af den virkelige byggeplads. 
Programmet er rettet mod formænd i de mange sjak, som arbejder for de forskellige firmaer, der er underentreprenører på brobyggeriet. Forløbet træner dem i at tænke i sikkerhed og nedslidning. Ideen er at se ulykken, før den sker, og ruste formændene til at tænke arbejdsmiljø ind på de daglige møder med sjakket, som de står i spidsen for. Foreløbig har 13 formænd været igennem uddannelsesprogrammet.

Træningen er ifølge OHS-manager i Vejdirektoratet Allan Rahn Svendsen et krav til entreprenøren i det udbudsmateriale, som Vejdirektoratet som bygherre står bag.  

– Vi vil gerne præge formændene til at opfatte arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed som en væsentlig del af deres arbejde, så det bliver en naturlig ting, der er tænkt ind fra starten, når sjakket går i gang med en opgave, siger Allan Rahn Svendsen. Han har ansvaret for arbejdsmiljøet på drifts- og anlægsprojekter i Vejdirektoratet, herunder Storstrømsbroen. 

Testet på 49 formænd

Det virtuelle uddannelsesprogram bygger på forskning, men er tilpasset Storstrømsprojektet. I udbudsmaterialet er det nemlig ifølge Allan Rahn Svendsen et krav, at formandstræningen skal være baseret på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs, NFA’s, Toolbox-træningsprincipper. 
De principper stammer fra et forskningsprojekt, hvor forskere fra NFA, for at styrke kommunikation om sikkerhed på danske byggepladser, i samråd med byggebranchen udviklede et 221/2-timers træningsprogram – Toolbox – til formænd i branchen.
Forskning viser nemlig, at sikkerhedskulturen i byggesjak og på byggepladsen har stor betydning for risikoen for arbejdsulykker, og at en væsentlig del af sikkerhedskulturen er knyttet til, hvordan byggesjakkets formand og medarbejdere taler om arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker og nedslidning i dagligdagen. Træningsforløbet er udviklet og testet på 49 formænd på fem forskellige hold og kaldes for Toolbox-træning.

– Det var nærliggende for os at kigge i den retning, fordi der netop lå konkret og seriøs forskning bag, som var meget fornuftig, i forhold til hvad vi havde brug for, forklarer Allan Rahn Svendsen.

Om Storstrømsbroen

 • Vejdirektoratet er i gang med at bygge en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster. Broen erstatter den gamle Storstrømsbro, der er fra 1937. Efter planen åbner broen for biler i 2022 og for tog i 2023.
   
 • Broen bliver cirka fire kilometer lang og er Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.
   
 • Storstrømsbroen har stor regional betydning og er en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. 
   
 • Den samlede pris for projektet med nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er cirka 4,1 milliard kroner. 
   
 • Det er det italienske joint venture SBJV, der bygger broen for den danske stat.

   

Kilde: vejdirektoratet.dk

Fokus på dialog og ansvar

Seniorforsker fra NFA Pete Kines er en af forskerne bag Toolbox-forskningsprojektet. Med udgangspunkt i Toolbox-værktøjet er Pete Kines kommet med forslag til indholdet i det virtuelle uddannelsesprogram, som entreprenøren valgte at udvikle med udgangspunkt i forskningen, og til de emner og værktøjer, som formændene på Storstrømsbroen diskuterer undervejs på det tre timer lange kursus. 
Helt grundlæggende i Toolbox-træningsmetoden er, at formændene bliver trænet i at gå i dialog. Desuden at de trænes i, at de har pligt til og ansvar for, at de ting, de sætter i gang, er sundheds- og sikkerhedsmæssigt i orden. Den tankegang er nemlig helt afgørende for at forebygge arbejdsulykker, og den indgår som en integreret del af det virtuelle træningsprogram.

– Der er nogle formænd, der ikke opfatter det som en del af deres daglige løbende ansvar. Enten fordi de ikke ved det, eller fordi de tænker, at det har de folk til, og at det er arbejdsmiljøkoordinatorens ansvar, siger Pete Kines.
I forskningsprojektet har forskerne udviklet træningsmanualer og værktøjer til at træne formændene i, hvordan de kan gå i dialog med sjakket om, hvilke risici de møder i arbejdet.  

– Det vigtige er, at de går i dialog med medarbejderne, og at medarbejderne oplever, at de har indflydelse. Byggepladser er dynamiske og skifter hele tiden karakter, og derfor skal der hele tiden være en dialog om, hvordan opgaven løses sikkert. Derfor er det vigtigt at få redskaber til at styrke kommunikationen og lære at gå i dialog, siger han.

God træning

En af dem, som lige nu hamrer og banker på Storstrømsbroen, og som for nylig har navigeret sig rundt mellem stiger, køretøjer og betonelementer på den virtuelle byggeplads i træningsuniverset, er italienske Julio Capone. Han er ingeniør og formand for et byggesjak og har det sidste halve år arbejdet på brobyggeriet for virksomheden P&K Projektering and Konstruktion, der er en underentreprenør til SBJV. 
Han synes, at uddannelsesprogrammet er en god mulighed for at lære om danske regler og forventninger til ham som formand:

– Mange af os er ikke fra Danmark. Så det er en god mulighed for at blive opmærksom på de danske standarder, der er lidt anderledes end mange andre steder i Europa. Og så er det god træning i at spotte risici og snakke om sikkerhed med sjakket på møderne, siger han.

Om det ­virtuelle ­program til ­Storstrøms­broens byggeri

 • Kurset er udviklet som et 3D-gamerunivers og er en kopi af den virkelige byggeplads. Forløbet er rettet mod ­formænd og bliver brugt på Storstrømsbroen. 
   
 • Når kursisterne ser en risikabel situation, tager de et foto i programmet og sender det til træneren på kurset med en beskrivelse af, hvad problemet er, hvad de vil gøre ved det – og hvordan de vil formidle det videre til sjakket.   
   
 • Første session varer tre timer og er en kombination af snakke og træning ved computeren. 
   
 • Efterfølgende løser formændene en opgave baseret på virkelige risici, som de har spottet under arbejdet på byggepladsen. Forløbet afsluttes med feedback fra træneren på kurset på det møde, som formændene holder med sjakket.
   
 • Det virtuelle uddannelsesprogram er udviklet af Rambøll for det italienske joint venture SBJV, der bygger Storstrømsbroen for den danske stat. Uddannelsesprogrammet er inspireret af forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Toolbox.

 Gratis værktøjer til bedre sikkerhed

Værktøjer, træningsmanualer, dias og drejebøger til at styrke kommunikationen og kulturen omkring sikkerhed på bygge­pladser findes på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs website nfa.dk. Materialerne er gratis og lige til at printe ud. Træningen er rettet mod formænd. 


Kilde: nfa.dk

Opdateret 18. feb 2021