Mange eksemramte skifter branche

Baggrund 2. aug 2021 - 6 min læsetid
This describes the image
Foto: Panthermedia
 • Flere end halvdelen af dem, der får eksem på jobbet, skifter erhverv.

 • I gennemsnit arbejder eksemramte knap ni timer mindre om måneden og tjener 12.000 kroner mindre om året, end før de fik eksem.

 • Det er bare nogle af konsekvenserne, viser et nyt forskningsprojekt.

Eksem opstår, når huden udsættes for påvirkninger, der belaster den mere, end den kan tåle. Det kan være røde knopper eller plamager, der klør, og revner i huden, der svier.

Arbejdsbetinget eksem sidder næsten altid på hænderne, og det er et udbredt problem. Mere end hver femte lønmodtager har ifølge tal fra Arbejdstilsynet hudproblemer. Derudover opstår eksem som regel tidligt, oftest i 25-36-årsalderen.

Nu har en ny undersøgelse fra Videncenter for Allergi på Gentofte Hospital sat tal på, hvad eksem betyder for job og økonomi. Undersøgelsen viser, at eksem har store konsekvenser. Får man eksem, arbejder man i gennemsnit knap ni timer mindre om måneden og tjener i gennemsnit 12.000 kroner mindre om året beregnet ud fra mindstelønnen. Forskerne har sammenlignet de to år, der lå efter anmeldelsen af den arbejdsbetingede eksem med de to år, der lå forud for anmeldelsen.

Dette er især udbredt blandt frisører, rengøringspersonale, slagteriarbejdere, blomsterhandlere, bagere, håndværkere og bygningsarbejdere. De har en højere risiko end andre jobgrupper for at gå ned i tid med 21 timer eller mere om måneden.

Det kan irritere huden eller give allergi

Eksem kan opstå som følge af påvirkninger gennem kortere eller længere tid med allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer som for eksempel:

 • Vådt arbejde som ved hyppig håndvask eller handskebrug.
 • Arbejde med hudirriterende stoffer som sæbe, fødevarer, opløsningsmidler, skæreolier med mere.
 • Arbejde med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, konserveringsmidler, hårfarver, planter, metaller med mere.

Kilde: Videncenter for Allergi.
 


Undersøgelsen viser også, at over halvdelen af dem, der får eksem, skifter til en anden branche.

– Eksem kan være virkelig slemt og smertefuldt og tvinger ofte folk ud i et nyt arbejde. Mange er nødt til at skifte branche og kan ikke bruge den uddannelse, de har taget, og arbejde med det, de gerne vil. Og det er noget, der kan påvirke livskvaliteten, siger læge og ph.d.-studerende Jojo Dietz fra Videncenter for Allergi på Gentofte Hospital, som har gennemført undersøgelsen.

Er man ramt af arbejdsbetinget eksem, er man i gennemsnit også selvforsørgende 7,4 uger mindre om året og er oftere på sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp, viser undersøgelsen. Derfor er der virkelig god grund til at tage tallene alvorligt, mener Jojo Dietz:

– Eksem kan sende folk ud af arbejdsmarkedet og betyde, at man mister sit arbejde eller er nødt til at sige op. Konsekvenserne kan være virkelig store, siger hun.

Eksem i tal

 • Hudsygdomme ligger som nummer et på listen over anerkendte erhvervssygdomme.
 • I 2020 var der 1.194 anerkendte tilfælde af arbejdsbetinget hudsygdom. 59 procent af de anmeldte tilfælde blev anerkendt. 
 • Ifølge Astma-Allergi Danmark koster erhvervsrelateret håndeksem samfundet 800 millioner årligt.

Kilder: Arbejdsskadestatistik 2020 på aes.dk og astma-allergi.dk
 

Analysen bygger på data fra knap 9.000 lønmodtagere, der over en periode på seks år fra 2010 til 2016 har anmeldt arbejdsbetinget eksem til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler sager om arbejdsskader og træffer afgørelse om erstatning.

Svært at komme af med

Eksem på jobbet kan for eksempel skyldes kontakt med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, der blandt andet findes i gummihandsker, eller kontakt med konserveringsmidler eller hårfarve. Eller det kan skyldes kontakt med hudirriterende stoffer som vand, sæber og fødevarer. 

Og har man først fået eksem, forsvinder det ikke nødvendigvis. Heller ikke selvom man skifter job og ikke længere er udsat for det, der har udløst de kløende røde knopper eller det sviende udslæt. Det viser en undersøgelse, som læge på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus Tanja Carøe har gennemført. Hun har forsket i sammenhængen mellem arbejdsbetinget eksem og jobskifte. Hendes undersøgelse viser, at det kun hjælper en smule på eksemet at skifte til en anden profession.

– Har man først fået eksem, kan det være svært at behandle. Nogle vil opnå en bedring ved at skifte til en anden profession, men ikke alle. Derfor er det meget vigtigt at forebygge og holde øje med de tidlige tegn og komme hurtigt til lægen, siger Tanja Carøe.

Jobgrupper med højest risiko for eksem 

 1. Frisører 
 2. Medarbejdere, der garver og bearbejder læder 
 3. Kosmetologer 
 4. Bagere 
 5. Blomsterhandlere 

Kilde: ‘Degree of employment, sick leave, and costs following notification of occupational contact dermatitis – a registerbased study’.
 

Hendes undersøgelse viser også, at de, der skifter til en anden profession, har en dårligere livskvalitet end dem, der bliver i deres fag. 

Begræns vådt arbejde

Man kan ikke altid forudsige, hvem der er i risikozonen for at udvikle eksem. Men har man haft børneeksem, er man særligt udsat for at udvikle arbejdsbetinget eksem senere hen. Arbejdsbetinget eksem rammer også oftere kvinder end mænd:

– Om det skyldes, at flere kvinder er i udsatte brancher i forhold til at udvikle arbejdsbetinget eksem, eller om det skyldes, at kvinderne tager flere af de våde opgaver derhjemme som madlavning og rengøring og dermed har hænderne mere i vand, ved vi ikke, siger læge og ph.d.-studerende Jojo Dietz.  

På jobbet er især vand, ifølge Tanja Carøe, den helt store kilde til eksem. 

– Det er vigtigt at begrænse det våde arbejde og beskytte sine hænder. For eksempel ved altid at bruge gummihandsker til vådt arbejde. Handskerne bør bruges, så lang tid som det er nødvendigt, men samtidig så kort tid som muligt, da handskerne i sig selv kan skabe et fugtigt miljø for hænderne. Og har man gummihandskerne på i mere end 10 minutter ad gangen, anbefales det, at man bruger bomuldshandsker under gummihandskerne, siger hun.

Hendes forskning har vist, at selv lidt mindre tid med våde opgaver øger chancen for bedring, hvis man allerede har fået eksem:

– Selv små ændringer kan hjælpe på eksemet, så det er vigtigt at begrænse vådt arbejde, siger hun. 

Kig arbejdsrutinerne efter i sømmene

Problemet med håndeksem er formentlig endnu større, end den nye undersøgelse fra Videncenter for Allergi viser. Tallene for fravær er nemlig et såkaldt konservativt estimat, der ikke medregner de første 30 dage, hvor arbejdsgiveren betaler, fordi det kun er oplysninger om offentlige ydelser, der indgår i undersøgelsen. Også løntabet kan i praksis sagtens være større, fordi det er beregnet ud fra mindstelønnen. 

– Samtidig rammer eksem som regel tidligt i arbejdslivet, og set over et helt arbejdsliv kan der være tale om mange penge, siger Jojo Dietz.

Hun påpeger også, at nogle af de eksemramte måske allerede ved undersøgelsens start har haft en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, og at de reelle tal også af den grund kan være højere:

– Tidligere undersøgelser har vist, at der er en gennemsnitlig forsinkelse på fire et halvt år, fra man får eksem, til man anmelder det. I undersøgelsen følger vi de eksemramte to år før, de anmelder eksemet, til to år efter, og derfor kan nogle for eksempel have haft fravær allerede ved undersøgelsens start, siger hun.

Hvordan viser håndeksem sig? 

De første tegn på eksem er tør hud. Herefter bliver huden rød og kan begynde at klø og skalle. Der kan også komme små væskefyldte blærer, kløende knopper eller smertefulde revner.

Eksemet opstår typisk de steder, hvor huden er tynd, for eksempel mellem fingrene eller hen over knoerne. Det kan også starte under en fingerring, hvor sæberester har gemt sig. Selvom eksemet heler, og huden ser sund og rask ud, vil huden i flere måneder efter være mere følsom og reagere nemmere på kontakt med hudskadelige stoffer. 

Kilde: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA).
 

Har man tegn på eksem, er hurtig lægebehandling væsentlig. 

– Det er vigtigt at finde ud af, hvad der er årsag til eksemet. Og hvis der er mistanke om, at eksemet skyldes arbejdet, er det vigtigt at anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så man har mulighed for at få erstatning, hvis man er berettiget til det, siger Jojo Dietz. 

Tanja Carøe anbefaler desuden, at arbejdspladsen tager kontakt til en arbejdsmedicinsk klinik eller en professionel arbejdsmiljørådgiver for at få kigget arbejdsrutinerne efter i sømmene og se, om nogle rutiner kan ændres, hvis der er flere tilfælde af eksem på arbejdspladsen. 

– I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at fjerne eksponeringen for eksempel ved at skifte til en anden type handsker eller ved at få andre arbejdsopgaver, men det er ikke altid muligt. Er man eksempelvis bager og får allergi over for mel, er det jo svært at blive i faget, siger hun. 

Forebyg håndeksem

 • Brug beskyttelseshandsker ved vådt arbejde: Brug dem, når det er nødvendigt, men så kort tid som muligt.
 • Brug varme handsker udendørs om vinteren.
 • Beskyttelseshandsker skal være intakte og rene og tørre indvendigt.
 • Brug bomuldshandsker inden i beskyttelseshandsker for at beskytte og for at undgå fugt.
 • Vask hænder i køligt vand, og skyl og tør dem godt.
 • Brug alkoholbaserede desinfektionsmidler i stedet for sæbevask, når hænderne ikke er synligt snavsede.
 • Undgå fingerringe ved arbejde med handsker.
 • Anvend en fugtighedscreme med højt fedtindhold og uden parfume.
 • Fugtighedscremen skal fordeles over hele hånden, også mellem fingrene og på håndryggen. 
 • Pas godt på hænderne i fritiden.

Kilde: Videncenter for Allergi
 

Kilde: Degree of employment, sick leave, and costs following notification of occupational contact dermatitis – a registerbased study

Opdateret 11. mar 2022