Ny forskning skal kaste lys over elulykker

Internationalt 7. okt 2019 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Andersen
  • Arbejdsmiljøforskere og fagforening inviterer knap 20.000 elektrikere med i ny undersøgelse. Formålet er at afdække, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer. Forskningsprojektet er det første af sin art på verdensplan.

De fleste, der arbejder med elektricitet, har oplevet at få stød. Heldigvis slipper mange med forskrækkelsen. Men nogle oplever, at de i perioden efter strømstødet får symptomer, der ikke var der før: snurren i kroppen, smerter, træthed eller hukommelses- og koncentrationsbesvær. Skyldes symptomerne strømstødet?

Spørgsmålet har ulmet i lang tid, og nu skal det besvares via et unikt samarbejde mellem forskere ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, og Dansk El-Forbund.

Projektleder og overlæge Anette Kærgaard står i spidsen for det, hun kalder 'jomfruelig forskning'.

– Vi ved hverken, hvor ofte elulykkerne indtræffer, eller hvad konsekvenserne af dem er. Så når patienterne kommer til os på Arbejdsmedicin, har de typisk følt sig alene i deres situation og savnet forståelse fra omgivelserne.

En sms hver onsdag

Undersøgelsen begynder i oktober, hvor knap 20.000 elektrikere bliver inviteret til at deltage. Når de har besvaret et spørgeskema om deres fysiske og psykiske helbred, bliver de fulgt af forskerne i et halvt år.

– Hver onsdag klokken 11 sender vi dem en sms med korte spørgsmål: Har de fået stød i den forgangne uge, og hvordan oplever de deres helbred? Nogle får jo først symptomer flere uger efter strømstødet, og derfor er det vigtigt, at vi følger deltagerne over en længere periode, fortæller projektleder Anette Kærgaard

Bedre rådgivning og forebyggelse er målet

Manglen på viden betyder også, at medarbejdere, der får stød, møder forskellig rådgivning og behandling på arbejdspladser og i sundhedsvæsenet. Samtidig er det svært at få anerkendt arbejdsskadesager, fordi der mangler dokumentation for årsagssammenhængen mellem elulykker og helbredsproblemer.

Den 1. oktober 2019 inviteres Dansk El-Forbunds knap 20.000 beskæftigede medlemmer med i undersøgelsen. Forbundssekretær Lene Christiansen håber, at den ny viden vil gavne alle, der arbejder med strøm.

– Det vigtigste er jo at sikre, at folk slet ikke får stød. Hvis vi får mere viden om, hvad der rent faktisk sker, når ulykken rammer, kan vi bedre forebygge hændelsen.

Om undersøgelsen

  • Projektet ’Følger efter elulykker’ skal kortlægge hyppigheden af elulykker og dokumentere, hvornår de giver helbredsproblemer. Forskningsprojektet er det første af sin art på verdensplan.
     
  • Projektet er todelt. Et registerstudie undersøger, om de, der har været udsat for en elulykke, hyppigere får bestemte diagnoser end kontrolgruppen. En forløbsundersøgelse følger 20.000 elektrikere i et halvt år med sms-spørgsmål. Undersøgelsen munder ud i en række videnskabelige artikler.
     
  •  Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet, der udføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, og Dansk El-Forbund. Følgegruppen består af Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, BFA-BA, Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

     

Læs mere på elulykker.dk

Opdateret 8. mar 2021