Sverige: Risiko for selvmord i job med lav kontrol

Internationalt 19. dec 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Søren Svendsen
  • Lave jobkrav og lav jobkontrol øger risikoen for selvmordsadfærd blandt mænd. Det viser en undersøgelse fra Göteborgs Universitet.

Skrevet af: Ida Marie Winge

Mænd, der arbejder i job med lave krav og samtidig har lav kontrol over egen arbejdssituation, har en højere risiko for selvmordsforsøg og selvmord. Det viser en svensk undersøgelse ifølge Göteborgs Universitet. Lav kontrol kan eksempelvis være lav indflydelse på beslutninger og tilrettelæggelse af jobbet. Der er primært tale om industrielle job som maskin- eller procesoperatør.

I undersøgelsen beskrives selvmord som både en utrolig tragedie i familien og en traumatiserende oplevelse for kolleger og hele arbejdspladsen, som kan have konsekvenser i mange år. Det fremgår derudover, at arbejdssituationer med høje krav, men med lav kontrol, også udgør en øget risiko for selvmord, dog ikke så stor som i de passive erhverv.

– I mange år blev arbejdsmiljøet med høj belastning – høje krav, lav kontrol – betragtet som den mest farlige psykosociale arbejdstilstand, men forskning i de senere år peger på, at et passivt arbejde tilsyneladende er tilsvarende eller endnu mere skadeligt, forklarer associate professor Mia Söderberg, der er medforfatter på undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvordan selvmordsadfærd påvirkes af psykosociale faktorer på arbejdet. Undersøgelsen omfatter data om 1.483.310 mænd født 1950-1984, som tilmeldte sig militærtjeneste i Sverige 1968-2002. Disse data er sammenholdt med erhvervsstatistikker og data fra patientregistret og dødsårsagsregistret:

I perioden 2002-2014 skete der således 2.335 selvmord i gruppen af mænd i alderen 30-64 år svarende til 0,2 procent. Antallet af selvmordsforsøg i samme periode var 7.334 eller 0,5 procent. 33 procent højere selvmordsadfærd Forskerne justerede data for psykologiske faktorer hos unge, såsom forældrenes uddannelse, samt IQ og stresstolerance.

Herefter kunne de konkludere, at mænd i den erhvervsaktive alder og i såkaldt passivt erhverv – som nævnt ovenfor er der tale om industrielle job – havde en 33 procent højere risiko for selvmordsadfærd sammenlignet med mænd i erhverv med lave krav, men høj kontrol.

Den sidste gruppe udgjorde undersøgelsens referencegruppe. Mænd i såkaldt aktive erhverv – i job, som er krævende, men også stimulerende og udviklende – havde en 36 procent lavere risiko sammenlignet med referencegruppen. Psykiatrisk sygdom i ungdomsårene kan ifølge undersøgelsen ikke forklare den øgede risiko. Derimod havde mænd med lav stresstolerance i teenageårene oftere passive erhverv senere i livet, og mænd med høj stresstolerance endte i aktive erhverv.

– Kravene afspejler de overordnede arbejdsmængder som mængden af opgaver og tidspres i forbindelse med udførelsen af disse opgaver, hvis der eksempelvis er behov for hurtigt at skifte mellem opgaverne. Jobkontrol afspejler den overordnede kontrol og indflydelse, som arbejderen har over sin arbejdssituation. For eksempel hvis man kan styre tempoet, indholdet eller rækkefølgen af udførelsen af sine opgaver, siger Mia Söderberg.

Matcher udenlandske fund

Den nye undersøgelse er et led i den hastigt voksende mængde forskningsdata, der viser, at arbejdsforhold er en risikofaktor for både selvmordsadfærd og psykisk sygdom. Det aktuelle studie anbefaler da også, at en forbedring af arbejdsvilkårene bør være en prioriteret strategi for at reducere selvmordsadfærd og forebygge psykisk sygdom hos den arbejdende befolkning.

– Resultaterne kan være et signal om, at arbejdsgiverne skal implementere flere understøttende funktioner for mental sundhed og understøtte et arbejdsmiljø, hvor det bliver almindeligt at tale om, hvordan krav og kontrol påvirker helbredet, herunder den mentale sundhed, siger Mia Söderberg.    

Kilde:   

sjweh.fi

Opdateret 20. dec 2022