1001 nat: Nyt forskningsprojekt undersøger risici ved nattevagter

Nyheder 15. maj 2023 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto:

Hvilke konsekvenser kan skiftearbejde og nattevagter have for helbredet? Det er forskere fra NFA taget ud på landets hospitaler for at kortlægge.

Dårlig søvn, maveproblemer og endda kræft. Det er nogle af de risici, som forskningen tidligere har peget på ved skifte- og natarbejde.

Et nyt forskningsprojekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) skal nu skabe mere viden på området. Målet er at bidrage til anbefalinger om, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges, så man passer bedst muligt på medarbejdernes helbred.

- Projektet baserer sig på grundige målinger foretaget på kvinder fra hele landet, som er ansat i regionerne. Vi har sat barren højt og går efter at indsamle data fra 1001 deltagere. Vi ønsker, at projektet skal fungere som fundament for fremtidens forskning i de helbredsmæssige konsekvenser ved skiftearbejde og nattevagter, fortæller seniorforsker Kirsten Nabe-Nielsen, der står i spidsen for projektet.

Søvnmåler og søvndagbog

Deltagerne i projektet er regionsansatte kvinder - fx sygeplejersker, læger, jordemødre og social- og sundhedsassistenter, der frivilligt melder sig til at være med.

Forskerne fra NFA tager i hele 2023 ud på hospitaler i hele landet for at tage en blodprøve og måle højde, vægt, hofte-taljemål og blodtryk på de tilmeldte deltagere.

Efter målingerne får deltagerne en søvnmåler og en søvndagbog med hjem i 14 dage. Nogle bærer også målere som fx kan registrere fysisk aktivitet, hudtemperatur og lys i 7 dage. Derudover skal deltagerne blot gå på arbejde, sove, spise, motionere og så videre, som de plejer.

- Vi er allerede godt i gang med målingerne og har fx både været på Bornholm, Fyn og i Sønderjylland. Næste stop er Midtjylland, fortæller videnskabelig assistent Anne Emily Arup, der blandt andet står for at koordinere de mange ture rundt i landet.

- Deltagerne har været meget engagerede og motiverede for at være med. De synes, at det er et vigtigt projekt og kan sagtens se, hvordan det kan få betydning for deres eget arbejdsliv i fremtiden, siger Mette Sallerup, der er videnskabelig assistent på NFA med stort kendskab til projektets måleudstyr.

Vi ønsker, at projektet skal fungere som fundament for fremtidens forskning i de helbredsmæssige konsekvenser ved skiftearbejde og nattevagter - Kirsten Nabe-Nielsen, seniorforsker, NFA

Hvem kan være med:

Du kan deltage, hvis du er kvinde og er regionalt ansat. Vi søger både deltagere som arbejder fast dag, fast aften, fast nat, eller som har blandede vagter søges. Du skal være over 18 år, og du må ikke være gravid eller planlægge at blive gravid. Du skal være ansat til minimum 28 timer om ugen.

Læs mere om projektet, og hvor vi kommer næste gang på projektets hjemmeside: https://nfa.dk/1001nat

Hvad skal du lave som deltager?

På undersøgelsesdagen vil du få mundtlig og skriftlig information om projektet, udfylde en samtykkeerklæring og få tilsendt et elektronisk baggrundsspørgeskema. Derudover vil du få taget en blodprøve, og få målt din højde, vægt, dit hofte-taljemål og blodtryk. Det tager ca. 30 minutter.

I de efterfølgende 14 dage skal du bære en søvnmåler og udfylde en søvndagbog. Derudover skal du bære udvalgte målere, som fx kan registrere din fysiske aktivitet, hudtemperatur, lys og glukose. Enkelte vil blive bedt om at indsamle spytprøver.

Opdateret 10. aug 2023