Arbejdstilsyn og kommune i unikt samarbejde

Nyheder 18. jun 2018 - 4 min læsetid
This describes the image
Foto: Arkivfoto
  • Der er kommet større åbenhed om arbejdsmiljøproblemer, konkrete handleplaner og mere liv i MED-systemet. Sådan lyder meldingen fra Arbejdstilsynet og Sorø Kommune, som i fællesskab afprøver en ny metode til at forbedre arbejdsmiljøet.

Skrevet af: Ida Marie Winge

Arbejdstilsynet har iværksat et pilotprojekt i Sorø Kommune, som undersøger, om en ny metode kan skabe mere læring og være med at sprede de gode løsninger mellem arbejdspladserne. En evaluering fra 2016 viser nemlig, at når Arbejdstilsynet er på tilsynsbesøg, lærer virksomheder og kommuner kun i begrænset omfang af det. Og det er sjældent, at de løsninger, som den enkelte arbejdsplads sætter i værk efter et påbud, spredes til andre arbejdspladser eller enheder.

– Vi kunne eksempelvis give et påbud på et plejehjem i en kommune, og et halvt år efter gav vi det samme påbud på et andet plejehjem i samme kommune. Løsningerne blev ikke rigtig spredt, forklarer Lars Uldall Beck, der er projektleder i Arbejdstilsynet. Pilotprojektet, som går under navnet ’Viden der virker – samskabelse af det gode arbejdsmiljø’, er netop ved at blive afsluttet, og ifølge et notat fra Arbejdstilsynet viser projektet gode takter.

Arbejdspladserne har virkelig arbejdet med, hvordan man kan handle og finde løsninger. Eksempelvis arbejder en gruppe medarbejdere med at få mere ensrettede forflytninger i dag-, aften- og nattevagter. 

               - Anne Mette Søndergaard, forebyggelseskonsulent i Pleje og Omsorg, Sorø Kommune.

– Det har været et rigtig positivt forløb. Dels fordi der er blevet sat nogle konkrete handlinger i gang, men også fordi der har været en konstruktiv dialog mellem Arbejdstilsyn og kommune. Min oplevelse er, at medarbejdere og ledere har turdet sige mere om, hvor skoen trykker, og Arbejdstilsynet er blevet mødt af en meget større åbenhed, siger Lars Uldall Beck og fortsætter:

– Medarbejderne i Sorø har bl.a. givet udtryk for, at de ved et almindeligt tilsyn ofte har følt, at de var til eksamen, eksempelvis i forbindelse med tilsyn af forflytninger, og hvis der blev givet et påbud, oplevede de, at påbuddet i højere grad er rettet på dem som personer og ikke arbejdspladsen. 

Vi kunne eksempelvis give et påbud på et plejehjem i en kommune, og et halvt år efter gav vi det samme påbud på et andet plejehjem i samme kommune.

              - Lars Uldall Beck, projektleder i Arbejdstilsynet

Godt at lufte vasketøjet 

I pilotprojektet har Arbejdstilsynet gennemført besøg på tre arbejdspladser i Sorø Kommunes hjemmepleje. Ved besøgene har der været fokus på dialog, og medarbejdere og ledelse har efterfølgende i samarbejde med Arbejdstilsynet identificeret arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdet konkrete handleplaner, som skal styrke arbejdsmiljøet.

– Arbejdspladserne har virkelig arbejdet med, hvordan man kan handle og finde løsninger. Eksempelvis arbejder en gruppe medarbejdere med at få mere ensrettede forflytninger i dag-, aften- og nattevagter. En anden gruppe arbejder med omgangstonen mellem borgere og medarbejdere, altså med god kommunikation og kultur, forklarer Anne Mette Søndergaard, der er forebyggelseskonsulent i Pleje og Omsorg i Sorø Kommune.

Som et overordnet tema for besøgene har der været fokus på samarbejdet med borgere og pårørende, da medarbejderne oplever, at det er et sted, hvor der kan opstå konflikter. Hun fremhæver, at det blandt andet har været positivt at få sat flere ord på, hvad der fylder i hverdagen. – Jeg synes generelt, at vi har det godt med hinanden, men nogle gange kan det være godt at få luftet det sure vasketøj og tale om, hvad der fylder. 

Liv i MED-systemet 

For at få spredt den viden, som er kommet ud af samarbejdet med Arbejdstilsynet, er handlingsplanerne blevet præsenteret i kommunens MEDudvalg, hvor der er repræsentanter fra andre arbejdspladser inden for døgninstitutioner og hjemmepleje. Og i den kommende tid skal de øvrige arbejdspladser vælge, hvilken handlingsplan de vil lade sig inspirere af og iværksætte på deres arbejdsplads.

– Vi har et område-MED, som har været meget aktive, men der er kommet endnu mere liv i det nu, og det har været et rigtig positivt forum at diskutere, hvordan man kan udbrede løsningsforslag og handleplaner, siger Claes Rosenkrands, der er arbejdsmiljøkonsulent og projektleder i Sorø Kommune. Og selvom der indtil videre kun er blevet fokuseret på døgninstitutioner og hjemmepleje, håber kommunen på, at løsningerne også vil sprede sig til andre forvaltninger gennem MEDstrukturen.

Projektet bliver endeligt evaluret i begyndelsen af 2019.

Samskabelsesprojekt i Arbejdstilsynet

Samskabelsesprojektet ’Viden der virker – samskabelse af det gode arbejdsmiljø’ gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Arbejdstilsynet og Sorø Kommune. Formålet er bedre at kunne understøtte hinandens aktiviteter for at styrke den samlede arbejdsmiljøindsats. Konkret gennemfører Arbejdstilsynet en indsats på tre udvalgte arbejdspladser i Sorø Sundhed og Omsorg, hvorefter der arbejdes med spredningen af erfaringerne til de øvrige 11 arbejdspladser ved hjælp af MED-systemet.

Projektet har sin egen temaside på Arbejdstilsynets hjemmeside. Find den på AT.dk under temaer.

Opdateret 25. mar 2021