Brug for mere viden om reproduktionsskadende kemiske stoffer i arbejdsmiljøet

Nyheder 2. aug 2023 - 4 min læsetid
This describes the image
Foto:

Kemiske stoffer, som kan skade vores reproduktion, bliver anvendt på arbejdspladser i Danmark. Det viser en ny rapport, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet for Arbejdsmiljørådets Kemikalieudvalg.

Virksomheder i Danmark anvender godt 275 forskellige reproduktionsskadelige kemiske stoffer i mængder over 1 ton om året. Tallet dækker over stoffer, som har en såkaldt harmoniseret (59 stoffer) eller notificeret (227 stoffer) klassifikation som reproduktionsskadende (se boks). Det viser en undersøgelse af tal fra Produktregistret, som seniorforsker Karin Sørig Hougaard fra NFA har gennemført.

Klassifikation, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger i EU (CLP)

  • Harmoniseret klassificering – stoffer, som EU vurderer skal klassificeres som skadelige og som derfor fremgår af ”Listen over stoffer med harmoniserede klassificeringer”.
  • Notificeret klassificering – stoffer, som en importør eller producent vurderer skal klassificeres som reproduktionsskadende. Det kaldes selvklassificering og stoffet kommer på ”Listen over notificerede klassificeringer”.


Kun få kemiske stoffer undersøgt

Det kræver viden at vurdere, om et kemisk stof kan skade reproduktionen. Men, det er kun en mindre del af de stoffer, der er registreret under den europæiske kemikalielovgivning REACH, som er testet ordentligt for påvirkning af vores frugtbarhed og skade på det ufødte barn.

- Det er desuden relativt nyt, at kemiske stoffer skal testes for hormonforstyrrende effekter, der kan skade reproduktionen. Derfor er kun en meget lille del af de registrerede kemiske stoffer testet for, om de kan forstyrre vores hormoner. Faktisk har EU først i år fastsat kriterier for, hvordan hormonforstyrrende virkninger skal klassificeres, fortæller Karin Sørig Hougaard.

Ukendte effekter kan udfordre arbejdsmiljøet

For mange kemiske stoffer gælder det altså, at vi kun ved lidt om, hvorvidt de kan påvirke vores reproduktion. Det kan have betydning for, hvordan virksomhederne håndterer kemiske stoffer på arbejdspladsen.

- Dilemmaet er, at der måske er kemiske stoffer på danske arbejdspladser, som potentielt kan skade frugtbarheden hos medarbejdere i den fødedygtige alder eller fostrets udvikling hos gravide. Men hvis stofferne ikke er testet ordentligt, så kender vi ikke deres virkning, og så tager vi måske ikke de rigtige forholdsregler, siger Karin Sørig Hougaard.

Det vides ikke om reproduktionsskadende stoffer på danske arbejdspladser rent faktisk fører til udsættelse af arbejdstagere, og påvirker frugtbarhed og det ufødte barn. Ligeledes mangler der data over antallet af medarbejdere, der potentielt er udsat for reproduktionsskadende stoffer.

Begræns udsættelse mest muligt

I den tidlige graviditet arbejder gravide kvinder under samme betingelser som ikke-gravide arbejdstagere. Det er også et dilemma, mener Karin Sørig Hougaard.

- Gravide skal specifikt beskyttes mod at blive udsat for reproduktionsskadende stoffer i arbejdsmiljøet, men gravides arbejdsmiljø skal først vurderes specifikt for mulig påvirkning, når kvinderne har orienteret sin arbejdsgiver om, at de er gravide.

Karin Sørig Hougaard mener derfor, at vi bør begrænse vores udsættelse for kemiske stoffer så meget som muligt for at beskytte vores fertilitet og graviditet. Det gælder både de skadelige kemiske stoffer og de stoffer, som vi endnu ikke kender effekterne af. Det fremgår også af Arbejdstilsynets regler, som siger, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås.

Gældende danske regler

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø. Vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren kan sikre den gravide eller ammende imod påvirkninger, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn. Du finder vejledningen på https://at.dk/regler/at-vejledninger/gravides-ammendes-arbejdsmiljoe-a-1-8/.

Mere ny viden om graviditet og arbejde på vej

Arbejdsmiljøforskningsfonden har netop bevilget penge til et nyt projekt ’Gravid på arbejde’, som Karin Sørig Hougaard står i spidsen for. Projektet skal kortlægge, om gravide kvinder i forskellige job og brancher har øget risiko for graviditetsrelaterede sygdomme og fosterskader. Du kan læse mere om projektet på https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2023/forskning_om_risici.

Læs rapporten

Reproduktionsskadende kemiske stoffer i det danske arbejdsmiljø. Af K.S. Hougaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2023.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Karin Sørig Hougaard, NFA

Opdateret 10. aug 2023