Efter trist rekord: Handlingsplan skal forebygge alvorlige arbejdsulykker

Nyheder 9. aug 2023 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: 2022 har været et år med rekordmange dødsulykker på det danske arbejdsmarked.
  • Fokus i den nye handlingsplan er på de brancher, hvor der sker flest ulykker.

Skrevet af: Line Flatau

Der skal være færre alvorlige arbejdsulykker og dødsulykker på de danske arbejdspladser.

Det er ambitionen for en ny handlingsplan, som forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023, netop har offentliggjort.

Handlingsplanen kommer efter en periode med rekordmange dødsulykker på det danske arbejdsmarked. I 2022 mistede 43 personer livet, hvilket er det højeste antal dødsulykker siden 2008.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger i Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om planen:

- Ingen mennesker skal risikere at miste livet ved at gå på arbejde i Danmark. Ethvert dødsfald på arbejdspladsen er et for meget og helt uacceptabelt. Derfor er jeg glad for, at alle Folketingets partier støtter op om, at de mange ulykker kræver handling. Vi er nu blevet enige om en konkret handlingsplan, og vi har naturligvis fokus på, at der i særlig grad sættes ind over for de brancher, hvor der sker flest dødsulykker.

Over halvdelen af dødsulykkerne sker i tre brancher

I handleplanen sættes der ind med en helhedsindsats over for virksomheder i de tre brancher, hvor over halvdelen af dødsulykkerne sker:

  • Landbrug, skovbrug og fiskeri

  • Transport af gods

  • Bygge- og anlægsbranchen.

Derudover bliver der i yderligere fire brancher udviklet vejledninger, redskaber og værktøjer, som arbejdspladser kan bruge i arbejdet med at forebygge arbejdsulykker:

  • Metal og maskiner

  • Slagterier

  • Politi, beredskab og fængsler

  • Vand, kloak og affald.

31,2 mio. til forebyggelse af arbejdsulykker

I arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 blev der afsat i alt 31,2 mio. kr. i perioden 2023-2026 til indsatsen mod arbejdsulykker.

Og nu er forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen så blevet enige om en konkret handlingsplan, der skal fremme en sund sikkerhedskultur og forebygge de mest alvorlige arbejdsulykker.

Der skal bl.a. nedsættes en ekspertgruppe, som har til opgave at sikre ny viden om, hvorfor de alvorlige ulykker sker. Det skal danne grundlag for, at man fremover kan blive bedre til at forebygge dødsulykker på de danske arbejdspladser.

 

 

Opdateret 9. aug 2023