Fleksibilitet kan være nøglen til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet

Nyheder 7. jun 2023 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto:
Skrevet af: Line Flatau

Lige nu er en af de store udfordringer i Danmark mangel på arbejdskraft.

Hvis fastholdelse af seniorerne skal være en del af løsningen, viser ny forskning nu, hvad der skal til.

For seniorer er det nemlig især vigtigt med øget fleksibilitet og mulighed for nedsat tid, hvis de skal blive flere år på arbejdet. Det viser en ny rapport, der undersøger motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv blandt +50-årige i Danmark.

Fleksibilitet kan fx dække over muligheden for nedsat tid, når behovet opstår, flere fridage, og bedre tilrettelagte arbejdstider og –steder.

- Halvdelen af medarbejdere over 50 år svarer, at de ville blive længere, hvis der var mulighed for at gå på nedsat tid eller deltid, og knap halvdelen svarer, at de ville blive længere, hvis de blev tilbudt flere seniordage, siger Lars L. Andersen, professor på NFA, er står bag rapporten.

Fritid i højsædet

Mere fritid betyder generelt mere og mere for seniorerne. I 2018 forventede 43%, at ønsket om mere fritid ville blive årsagen til, at de forlader arbejdsmarkedet. I 2022 var andelen  steget til 50%.

- Seniorerne vil altså gerne arbejde til en højere alder, men der skal være en god balance, der sikrer, at de også kan nå andre ting i livet end kun at arbejde. For nogle handler det om at bruge mere tid med familie, børnebørn og venner, for andre handler det omselv at kunne bestemme, hvad man skal bruge sin tid til, siger Lars L. Andersen.

Samtidig viser rapporten, at et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø vil kunne få flere til at arbejde længere. Der er dog forskel blandt forskellige jobtyper. Mindre fysisk anstrengelse i arbejdet ville kunne få hver fjerde, der arbejder med mennesker til at forlænge arbejdslivet. Inden for produktion gælder det hver tredje medarbejder.

Læs rapporten

Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark
SeniorArbejdsLiv: tidsudvikling fra 2018 til 2022
https://www.seniorarbejdsliv.dk/wp-content/uploads/Lars-L-Andersen_2023_SAL-rapport_Tidsudvikling-2018-2022.pdf

Om undersøgelsen

Medarbejderundersøgelsen er gennemført  af NFA med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, der i 2018, 2020 2022 er sendt til ca. 30.000 +50-årige danskere, hvoraf størstedelen er i beskæftigelse.

Der er anvendt statistiske vægte ift. alder, køn, uddannelse, region, herkomst, familietype, og familiens disponible indkomst, så resultaterne er repræsentative for målgrupperne i Danmark. I alt har omkring 12.000 beskæftigede svaret i hver runde.

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, der er finansieret af TrygFonden.

Opdateret 9. aug 2023