Forebyg arbejdsulykker med 3 enkle principper

Nyheder 27. nov 2023 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto:
  • Det virker ikke at fokusere på medarbejdernes adfærd. Der skal tænkes tidligere, højere og bredere i forebyggelsen, påpeger forskere.

Vi ved godt, hvad der skal til for at undgå arbejdsulykker. Vi gør det bare ikke. For eksempel lanceres ofte kampagner med fokus på værnemidler og medarbejdernes adfærd, selvom al forskning viser, at den slags indsatser har meget begrænset effekt i sig selv. 

For at hjælpe med at skabe mere effektiv forebyggelse, har forskere nu formuleret tre simple principper, der bygger på forskningsmæssig viden om, hvad der reelt virker: 'tidligere, højere, bredere'.

Tidligere: Planlæg sikre arbejdsprocesser 

Det første princip, 'tidligere', opfordrer til at undgå brandslukning og i stedet sikre, at forebyggelse tænkes ind langt tidligere i arbejdsprocesserne, fx i forbindelse med planlægning. Ifølge seniorforsker Kent J. Nielsen er der desværre god grund til at minde om værdien af planlægning:

- Vi danskere er ikke gode til at planlægge, vi vil gerne hurtigt i gang og så løse problemerne, når de opstår. Men en ulykke sker ikke bare pludseligt. Ofte kan årsagerne spores til beslutninger, der blev truffet for flere uger, måneder og nogle gange år siden. Derfor er det vigtigt at tænke sikkerhed ind i de tidlige faser af planlægningen. Her er der også størst mulighed for at påvirke sikkerheden. 

Højere: Vælg løsninger højere oppe ad forebyggelsestrappen

At gå højere op ad forebyggelsestrappen handler om at vælge forebyggelsestiltag, der i højere grad fokuserer på teknologiske og designmæssige løsninger end personrettede indsatser. Det kan fx betyde, at man fysisk indretter en stald, så rammerne understøtter sikker håndtering af kvæg og derved forebygger håndteringsulykker, fortæller seniorforskeren.

Bredere: Forankr sikkerhed bredt i virksomheden

Det tredje princip, 'bredere', handler om at forankre forebyggelse bredt i virksomhedens kultur, så alle i organisationen forstår deres rolle i at skabe sikkerhed for hinanden. Sikkerhed er ikke kun relevant for medarbejderne på gulvet, pointerer Kent J. Nielsen: 

- Man kan godt komme til at 'lægge miner ud' for sine kollegaer, hvis de beslutninger man træffer, skaber et usikkert arbejdsmiljø, fx ved at man indkøber forkerte maskiner eller planlægger arbejdsopgaver uhensigtsmæssigt. Pointen er, at de risici ikke opstår pludseligt, men ofte kan forebygges af fx indkøbere, produktionsingeniører eller ledelse.

Enkelt, men ikke let

Kent J. Nielsen medgiver, at det på kort sigt er både lettere og billigere at fokusere på medarbejderadfærd end på de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer: 

- Forebyggelse af ulykker kan være både besværligt, tidskrævende og dyrt. Men vi ved, hvad der virker. Og det er enkelt at huske: Planlæg tidligere, find løsninger højere oppe ad forebyggelsestrappen og sørg for en bred forankring i virksomheden.

Yderligere oplysninger

Principperne er udviklet af Kent J. Nielsen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Johnny Dyreborg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Principperne er baseret på ulykkesforskning på tværs af brancher i Danmark og internationalt.

Opdateret 27. nov 2023