Hvordan kan gravides fravær nedbringes?

Nyheder 13. sep 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • To ud af tre gravide har fravær fra deres arbejdsplads, før de går på barsel.

  • Et forskningsprojekt har afdækket udfordringerne ved at mindske fraværet.

  • Erfaringen bliver nu brugt i et nyt projekt, hvor jordemødre kommer ud på arbejdspladserne.

For langt de fleste gravide er det sundt at være aktiv og i arbejde, mens barnet vokser i maven. Alligevel har to ud af tre gravide i Danmark sygefravær under graviditeten, og de har i gennemsnit 48 dages fravær inden barslen.

Ofte er årsagen til fraværet almindeligt forekommende graviditetsgener som kvalme og plukkeveer. Det fortæller Luise Mølenberg Begtrup, der er læge og postdoc ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun har stået i spidsen for et forskningsprojekt om gravides trivsel og fravær med fokus på ledelsens rolle.

Fortyndet effekt  

– Enkelte studier har vist, at hvis man tilpasser arbejdet efter de gravides behov under graviditeten, kan det mindske fraværet. Lederne har en vigtig rolle, og vi ville gerne undersøge, om de proaktivt kunne justere på nogle faktorer og på den måde hjælpe de gravide til at blive i arbejdet, fortæller hun.

I projektet, som er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, fik ledere fra hospitaler og daginstitutioner et seminar i arbejdsmiljø og regler i forhold til gravide. De fik også en introduktion til konceptet Aktiv Gravidpolitik, der er en løsningsorienteret dialog mellem leder og medarbejdere om behovet for aflastning under graviditeten. Resultaterne viste, at seminaret hverken havde effekt på de gravide medarbejderes fravær, belastninger i arbejdet eller trivsel.

– Resultaterne afspejler blandt andet udfordringerne ved at implementere interventioner i store organisationer. Kun en tredjedel af de inviterede ledere deltog i seminarerne, og trods positive evalueringer blandt dem, der deltog, så vi tegn på manglende implementering af Aktiv Gravidpolitik i den daglige drift. Begge dele var med til at ’fortynde’ en eventuel effekt af interventionen, siger Luise Mølenberg Begtrup.

Lederne kom til kort

Hun er nu i gang med udviklingsprojektet ’Jordemoder på arbejdspladsen’. Her kommer jordemødre ud på en række arbejdspladser i forskellige brancher og støtter gravide medarbejdere og deres ledere, så trivslen kan øges, og fraværet reduceres.

– Her tager vi den vigtige læring med fra det første projekt, at indsatsen skal tilpasses nøje både til de deltagende virksomheder og til de gravides ønsker og behov, fortæller Luise Mølenberg Begtrup og fortsætter:

– I det første projekt kom lederne blandt andet til kort, fordi mange faktorer spiller ind i forhold til graviditetsgener, herunder en del, der ikke er arbejdsrelaterede. En leder kan for eksempel ikke forholde sig til, om plukkeveer er for stærke til at fortsætte arbejdet, men det kan en jordemoder, og hun kan støtte både lederen og den gravide i, hvordan arbejdet kan tilpasses, så hun kan blive i det.  

Om ’Jordemoder på arbejdspladsen’

Projektet ’Jordemoder på arbejdspladsen’ er et tværregionalt projekt, der er finansieret af Sundhedsstyrelsen og udgår fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital samt fra Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Lignende projekter med samme fokus udgår fra arbejdsmedicinske afdelinger i Herning, Aarhus og Odense.

Kilder:

‘Impact of a manager-oriented intervention on occupational exposures and well-being among pregnant hospital and day-care employees: 
A cluster randomised trial’.
Doi: 10.1177/14034948211018387

‘Manager-oriented intervention to reduce absence among pregnant employees in the healthcare and daycare sector: a cluster randomised trial’.
Doi: 10.1136/oemed-2020-106794