Nyt studie: Jordemoderbesøg på arbejdet reducerer fravær blandt gravide

Nyheder 30. aug 2023 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto:
  • Øget trivsel og mindre graviditetsrelateret fravær på danske arbejdspladser. Det er resultaterne i et nyt studie, hvor rådgivning af arbejdspladsen og den gravide medarbejder er i fokus.

Skrevet af: Line Flatau

Hvordan er jeg i stand til at passe mit arbejde som gravid? Og hvordan kan vi tilpasse arbejdsopgaverne, så jeg kan blive længere på arbejdet?

De spørgsmål bliver besvaret i udviklingsprojektet ”Gravid på arbejde”, der undersøger, om jordemoderbesøg på arbejdspladsen kan øge trivslen blandt de gravide medarbejdere og reducere graviditetsrelateret fravær på danske arbejdspladser.

De gravide oplever, at jordemoderbesøgene har givet dem mere tryghed, færre bekymringer og et generelt bedre velbefindende.

Projekt Gravid på Arbejde er gennemført af Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup i samarbejde med Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup. Det er en del af det større interventionsprojekt Jordemoder på arbejdspladsen, hvor flere regioner er med.

Jeg blev længere, fordi jeg fik et bedre overblik over, hvad jeg formåede

En af de gravide kvinder, der har været med i projektet, er medarbejder på Nordstjernen, Jeanette Barslund Hansen. Arbejdsmedicinsk klinik på Regionshospitalet Gødstrup har snakket med hende om forløbet:

- Vi talte om mine arbejdsopgaver, og hvordan de kunne løses. Fx blev det tydeligt, at en badesituation kræver mere, end man måske lige tror. Vi fik skrællet situationen helt ned og beskrevet i detaljer, hvad opgaven indebærer, mens ledelsen var med på sidelinjen. Det var jeg glad for. Det betød også, at det blev lettere at forklare kollegaerne, hvorfor jeg fx havde brug for en pause, siger hun i pressemeddelelsen.

- Jeg er overbevist om, at jeg blev længere på arbejde, fordi jeg fik et bedre overblik over, hvad jeg formåede. Og fordi jordemødrene var med til at hjælpe med den opgave.


Sådan lød tilbuddet til den gravide og arbejdspladsen:

1. Individuel samtale med jordemoder

2. Fællessamtale med jordemoder og leder med udarbejdelse af APV

3. Opfølgende telefonsamtaler med jordemoder indtil barsel

4. Tilbud om individuel rådgivning fra fysioterapeut

5. Tilbud til arbejdspladsen om hjælp til at arbejde med gravidpolitik


Hvad kan vi som samfund forvente?

De gravide i projektet oplever generelt, at jordemoderen har en legitimerende rolle i håndteringen af den gravides trivsel, og at jordemoderens deltagelse i samtalerne har en positiv indvirkning på, hvordan kollegaerne håndterer gravide medarbejder.

I evalueringen af projektet påpeges det desuden, at der kan være et fremadrettet potentiale på arbejdsmarkedet, hvis vi bliver bedre til at imødekomme de gravides behov på arbejdspladsen.  

På side 61 i evalueringsrapporten kan man læse:

I et samfundsperspektiv er det væsentligt at overveje, hvad vi som samfund kan og vil forvente af den gravide medarbejder. Vi må indse, at en fordring om, at enhver medarbejder til enhver tid yder 100% på sit arbejde, medfører, at vigtig arbejdskraft går tabt. Kan vi derimod skabe et arbejdsmarked, hvor en medarbejder i en periode kan yde på et lavere niveau, så kan vi sikre nogle uvurderlige kompetencer, som samtidig knyttes tættere til arbejdspladsen.

Om projektet

Forsøgsordningen, hvor jordemødre kommer på besøg på arbejdspladsen, er initieret af Sundhedsstyrelsen og udført af fem arbejdsmedicinske klinikker i Danmark.

Deltagerne i projektet havde varierende arbejdede med såvel hårdt fysisk arbejde, stillesiddende arbejde, skiftende vagter, og de arbejdede inden for forskellige brancher, fx detailhandel eller omsorgsarbejde.

Projektet er igangsat på baggrund af tidligere succesfulde projekter i Norge og støttet af Sundhedsstyrelsen med en finanslovsbevilling.

Mere viden

Læs mere om projektet og find øvelser, anbefalinger og meget mere til gravide på Regionshospitalet Gødstrups hjemmeside: https://www.arbejdsmedicin.rm.dk/forskning/andre-projekter/gravid-pa-arbejde/

Læs hele evalueringsrapporten af projekt Gravid på Arbejde: https://www.arbejdsmedicin.rm.dk/siteassets/forskning/andre-projekter/gravid-pa-arbejde/evalueringsrapport-gravid-pa-arbejde_final.pdf

Opdateret 30. aug 2023