Nyt værktøj til at håndtere psykisk mistrivsel

Nyheder 15. feb 2019 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tolstrup
 • Ved at forebygge og tage hånd om mistrivsel i tide kan man styrke fastholdelsen af medarbejderne og forhindre sygemeldinger. Det vurderer forskerne bag nyt gratis trivselsværktøj. 

Skrevet af: Anne-Mette Holm

Arbejdspladser og ledere får nu hjælp til at blive bedre til at opdage og tage hånd om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen. Det sker med et nyt værktøj 'Job&Sind', der består af 16 anbefalinger udviklet af forskere fra NFA. Værktøjet er baseret på internationale standarder og retningslinjer.

– Uanset hvad årsagen til den psykiske mistrivsel er, så kan den påvirke både den enkelte medarbejder, kollegerne og resten af arbejdspladsen. Så der er god grund til at tage hånd om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen, siger seniorforsker og projektleder på 'Job&Sind', Jesper Kristiansen, NFA og uddyber:

– Hvis der ikke bliver gjort noget for at forebygge og håndtere mistrivslen, risikerer medarbejderen i værste fald at blive sygemeldt, og det koster både arbejdskraft og ekspertise for arbejdspladsen. 

Mellem hver 6. og hver 10. erhvervsaktive i Danmark rapporterer, at de enten oplever et højt niveau af depressive symptomer, symptomer på angst, eller de føler sig stressede. 
- Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016. 

De 16 anbefalinger fordeler sig på fire temaer, der hver især indeholder forslag til konkrete initiativer, man kan sætte i gang på arbejdspladsen. Temaerne har følgende overskrifter: 

 • Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen.
   
 • Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen.
   
 • Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel.
   
 • Sådan kan lederen tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel. 

Pejlemærker og informationspjece

Foruden de 16 anbefalinger har forskerne udarbejdet fire pejlemærker målrettet til små- og mellemstore arbejdspladser.

En informationspjece giver samtidig en dybere forståelse af, hvad psykisk mistrivsel er, hvilke symptomer man kan have, og hvorfor det kan gavne at sætte initiativer i gang for at forebygge og håndtere psykisk mistrivsel på arbejdspladsen. 

Få mere viden om Job&Sindværktøjet på: 

nfa.dk/jobogsind. Her kan diverse materialer frit downloades.
Kontakt seniorforsker Jesper Kristiansen for yderligere indformation på mail: jkr@nfa.dk 

Opdateret 23. feb 2021