PCB kan øge risiko for misdannelse 

Nyheder 26. okt 2021 - 4 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Kvinder, der har boet i lejligheder med et højt PCB-niveau, har større risiko for at få en dreng med misdannelsen kryptorkisme, viser ny forskning. Studiet kan også være relevant for arbejdspladser.

Skrevet af: Ida Marie Winge

Fra 1950’erne – 1970’erne blev der i byggematerialer som maling og fugemasse benyttet PCB (polyklorerede bifenyler). I dag er det forbudt at anvende, men stofferne findes stadig i bygninger, hvorfra nogle af dem kan fordampe til luften og indåndes og optages i blodet hos mennesker.

I et nyt studie har forskere fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, Aalborg Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgt, hvorvidt indånding af PCB hænger sammen med risikoen for at få et barn med kryptorkisme. Kryptorkisme er en misdannelse hos drengebørn, som betyder, at testiklerne ikke bevæger sig ned i pungen, og som er associeret med en øget risiko for ufrivillig barnløshed og testikelkræft senere i livet.

Studiet er baseret på information om 3.300 kvinder, der har gennemført mindst én graviditet med bopæl i Farum Midtpunkt eller Brøndby Strand Parkerne. Da boligområdet blev bygget i 1969-74, blev der kun anvendt PCB-holdige materialer i byggeriets første år. Det betyder, at der er boligblokke opført både med og uden PCB-holdige materialer.

Ifølge studiet havde kvinder, som boede i de PCB-forurenede lejligheder, 73 procent større risiko for at få et drengebarn med kryptorkisme sammenlignet med kvinder fra lejligheder, der ikke var forurenet. Hvis man regner det om, betyder det syv tilfælde per 100 drengebørn født af mødre fra PCB-forurenede boliger imod fire tilfælde per 100 drengebørn født af mødre fra ikkeforurenede boliger.

PCB på arbejdspladsen

Selvom studiet har fokus på private lejligheder, er resultatet også vigtigt set med arbejdsmiljøbriller, fortæller Karen Sørig Hougaard, der er seniorforsker på NFA og har været med i forskningsprojektet.

– Det er ret unikt, at man har kunnet undersøge PCB i indeklimaet på den her måde. Studiet kan være relevant for arbejdspladser, som befinder sig i bygninger, der indeholder PCB, idet der kan være en risiko for, at PCB frigives til luften. Her er det selvfølgelig væsentligt at tænke ind, at man generelt opholder sig kortere tid på arbejdspladsen end i sin bolig, og at risikoen derfor vil være mindre, siger Karen Sørig Hougaard og forklarer, at ny viden om PCB ligeledes er vigtigt for byggebranchen.

– Der er også risiko for at komme i kontakt med PCB via byggematerialer eller håndtering af byggeaffald, og studiet er derfor en understregning af, hvor vigtigt det er at følge de gældende regler på området og bruge korrekte værnemidler, siger hun og peger på, at der stadig er sammenhænge mellem PCB og kryptorkisme, som mangler at blive afdækket.

– Eksempelvis ved vi ikke, præcis hvor meget PCB man skal indånde, før der er en øget risiko, ligesom vi ikke ved, hvor lang tid man skal opholde sig i rum, før man opnår et niveau, som kan give den øgede risiko. Det vil også være optimalt, hvis man kan gentage studiet.

Første studie af sin slags

Årsagen til den øgede risiko for kryptorkisme er sandsynligvis, at PCB’erne har virket hormonforstyrrende i den del af fostertilværelsen, hvor testiklerne dannes. Sammenhængen er statistisk signifikant. Det betyder at det er usandsynligt, at det skyldes rene tilfældigheder, forklarer Sandra Søgaard Tøttenborg, der forsker på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og har været forskningsleder på projektet.

– Resultaterne er en løftet pegefinger om, at vi må få nedbragt PCB-niveauerne i den danske bygningsmasse. De giver dog ikke anledning til at anbefale unge kvinder og gravide at flytte over hals og hoved fra en PCB-forurenet bolig eller arbejdsplads, da det mest sandsynligt er en risiko, der opbygges over flere år, siger hun.

Studiet er det første i verden, der undersøger sammenhængen mellem PCB i boliger og risikoen for at udvikle sygdom. I løbet af de næste to år forventer forskergruppen at publicere yderligere seks studier.

– Vi kigger også på risikoen for kræft, hjertekarsygdom, diabetes, nedsat sædkvalitet og lungelidelser og på kognitive vanskeligheder hos børn, siger Sandra Søgaard Tøttenborg.    

Kilde: 

‘Maternal exposure to airborne polychlorinated biphenyls (PCBs) and risk 
of adverse birth outcomes’
Doi: 10.1007/s10654-021-00793-x