Stress som ung kan påvirke arbejdslivet

Nyheder 12. jun 2023 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto:

Unge voksne, som oplever stress, får dårligere fodfæste på arbejdsmarkedet senere i livet. Det viser forskning fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Som ung voksen er en god og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet afgørende for at kunne trives og fastholde et arbejdsliv. Men det er ikke givet for alle. Et nyt studie peger på, at stress i ungdommen kan spænde ben for den gode start.

Resultaterne fra studiet viser, at cirka dobbelt så mange af dem, der gentagne gange oplever stress i den tidlige ungdom, har lav tilknytning til arbejdsmarkedet, når de bliver 25-29 år, sammenlignet med dem, der ikke oplever stress i ungdommen. Desuden at selvom flere kvinder end mænd oplever stress i ungdommen, er det mændene, der har den største risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvis de er udsat for gentagne stressperioder.

Vær opmærksom på alle unge – ikke kun dem med stress Seniorforsker Trine Nøhr Winding er en af forskerne bag studiet. Hun understreger, at det er vigtigt, at arbejdspladserne tager godt imod alle unge – ikke kun dem, der har oplevet stress:

- Vi ved fra projektet, at unge, der har oplevet stress i ungdomslivet, er særligt sårbare for at opleve generel stress i den første tid på arbejdsmarkedet. Det er desværre ikke kun en lille gruppe unge, der har oplevet stress og psykosocial mistrivsel i ungdomsårene, og derfor gælder rådene om en god og tryg start på arbejdslivet for alle unge, der befinder sig i denne vigtige og svære livsovergang, siger hun og fortsætter:

- Forskningsprojektet har ikke direkte belyst, hvordan arbejdspladserne bedst muligt kan tage imod unge, men fra de interview, der blev gennemført med de unge, der havde oplevet stress i forbindelse med start på arbejdslivet, blev følgende forhold fremhævet som vigtige:

  • Professionel introduktion og oplæring til arbejdet, så man føler sig tryg og sikker på, hvad der forventes i det nye arbejde.
  • Tid og plads til at være uerfaren.
  • Klarhed i forhold til, hvordan og hvornår arbejdet er udført tilfredsstillende.
  • Løbende støtte og feedback fra kollegaer og/eller ledere    

Stressniveauet falder efterhånden

Selv om man har været stresset i ungdomsårene, er det ikke et problem, som vil følge de unge resten af deres arbejdsliv, fortæller Trine Nøhr Winding.

  • Når de unge får mere erfaring, falder stressniveauet svarende til de øvrigt ansatte, siger hun.

Kort om studiet

Studiet er gennemført blandt ca. 3.600 unge i alderen 15-29 år. Det er baseret på data fra registre og spørgeskemaer, og er en del af VestLiv-projektet.

Kort om VestLiv

VestLiv er en befolkningsundersøgelse med udspring i Midt- og Vestjylland. Siden 2004 har projektet fulgt unge fra årgang 1983 og 1989. Formålet med VestLiv er at:

  • indsamle ny viden om sundhed, sygdom, arbejdsliv og livskvalitet i den danske befolkning
  • få ny viden om årsagerne til social ulighed i sundhed.

Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet står bag både VestLiv og studiet af sammenhængen mellem stress i ungdommen og fremtidens arbejdsliv

Læs den videnskabelige artikel:

Perceived stress in adolescence and labour market participation in young adulthood – a prospective cohort study

Kontakt

Projektleder seniorforsker og ph.d. Trine Nøhr Winding Tlf. 7843 3500 E-mail: trwind@rm.dk

Opdateret 10. aug 2023