Syv råd til at forebygge vold og trusler

Nyheder 7. okt 2019 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Kasper Solberg
 • At forebygge vold og trusler på arbejdspladsen bør være en fælles opgave, og den bedste effekt opnås, når der sættes ind med flere tiltag på én gang

Skrevet af: Ida Marie Winge

1. Inddrag ­borgerne 

Vold er ofte et udtryk for afmagt, frustration eller utryghed. Derfor har det meget at sige, hvordan der bliver talt, og hvilken holdning medarbejderne har til borgere, klienter, elever, indsatte med videre. Hvis man bliver inddraget, kan det styrke ens selvbestemmelse og selvtillid og medvirke til at skabe et respektfuldt og ligeværdigt forhold.

2. Tænk over indretningen

Når der er risiko for vold, skal lokalerne indrettes, så risikoen reduceres mest muligt. For eksempel kan det være hensigtsmæssigt at tage kendte reaktionsmønstre i betragtning ved indretningen af arbejdsstedet. Det er også vigtigt at sikre, at der ikke er løse genstande som potteplanter og keramikskåle, der kan bruges som kasteskyts.

3. Forebyg med faglighed og oplæring 

Det er vigtigt, at medarbejderne får den nødvendige oplæring og instruktion, hvis der er risiko for vold og trusler. I det hele taget kan fagligt kvalificerede medarbejdere og fælles metoder være en central del af det voldsforebyggende arbejde. Faglighed indebærer blandt andet, at man som medarbejder har indsigt i sin egen rolle, i borgerne og i den professionelle tilgang i mødet med borgerne.

4. Prioritér det psykiske arbejdsmiljø

Undersøgelser tyder på, at et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen indirekte kan mindske risikoen for konflikter og vold. Eksempelvis har flere undersøgelser fundet en sammenhæng mellem arbejdsrelateret vold og høje arbejdskrav, lav indflydelse, rollekonflikter og lav støtte fra ledelse og kolleger.

5. Husk den ­vigtige plan­lægning 

Arbejdet skal planlægges, så det reducerer forekomsten og alvorligheden af voldsepisoder mest muligt. Det kan handle om at modtage borgere på en imødekommende måde og at sikre korte ventetider, klar og præcis information og faste medarbejdere til at varetage kontakten. Det er også vigtigt at være opmærksom på alene­arbejde.

6. Registrér og undersøg vold og trusler 

Viden om vold og trusler på den enkelte arbejdsplads kan gøre, at man bedre kan planlægge arbejdet. For eksempel bør man registrere antallet af voldsepisoder, og hvilke former for vold der har været. Ligeledes bør arbejdspladsen registrere, hvornår voldsepisoderne opstod, hvad der skete, før episoderne blev voldelige, og hvordan voldsepisoderne blev håndtereret.

7. Indfør ­sparring og supervision 

Kollegial sparring og supervision giver de ansatte mulighed for at udvikle deres faglighed ved at dele og reflektere over de faglige udfordringer, belastende oplevelser eller vellykkede forløb, de oplever i forbindelse med arbejdet. Formålet er at se nye mulig­heder og udvikle arbejdsgange og -metoder.

 

Så mange er udsat for vold og trusler på jobbet

 • 5,8 procent af de ansatte har været udsat for vold det seneste år.
   
 • 8,4 procent af de ansatte har været udsat for trusler det seneste år.Kilde: Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred’, NFA 2018. Læs mere på amid.dk

Kvinder oplever oftere vold og trusler

 • 8,5 procent af de kvindelige ansatte har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 3,4 procent.
   
 • 11 procent af de kvindelige ansatte har været udsat for trusler om vold på arbejds-pladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 5,9 procent.
   

Kilde: Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred’, NFA 2018. Læs mere på amid.dk

Opdateret 8. mar 2021