Tysk indsats mod håndeksem virker

Nyheder 18. jun 2018 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Colourbox
 • Færre tyske lønmodtagere bliver alvorligt syge af håndeksem, og flere fastholdes i deres erhverv end tidligere. Det viser ny dansk rapport, som har undersøgt, hvordan Tyskland og Danmark håndterer den stigende udfordring med håndeksem forskelligt.

I Danmark er håndeksem den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede lidelse og udgør 1/3 af alle anerkendte erhvervssygdomme. I cirka halvdelen af tilfældene fører det til skift i erhverv eller udstødning af arbejdsmarkedet. Tendensen er stigende. Det gælder også i Tyskland, som i 2005 iværksatte et forebyggelsesprogram netop mod arbejdsrelateret håndeksem. Indsatsen har været en succes. Det fremgår af et dansk projekt, der har sammenlignet det danske og tyske arbejdsskade- og behandlingssystem. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Resultaterne er overdraget til et ekspertudvalg i Beskæftigelsesministeriet, der er i færd med at udrede arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. En del af det tyske forebyggelsesprogram går ud på, at patienter med svær arbejdsrelateret håndeksem indlægges i tre uger. Tyske forskere har fulgt indsatsen fra begyndelsen, og resultaterne – tre år efter – viser god effekt, fortæller ph.d. studerende og læge Jojo Biel- Nielsen Dietz, der er en af forskerne bag projektet.

Fastholder og sparer penge

– Tre år efter indlæggelsen er 82,7 procent af personerne med svært arbejdsrelateret håndeksem i arbejde, 75 procent af dem i samme erhverv. De samlede udgifter til rehabilitering og revalidering er ifølge de tyske forskere faldet med cirka 75 procent, siger Jojo Biel-Nielsen.

Det var netop disse opsigtsvækkende resultater, der var baggrunden for det danske forskningsprojekt.

– Vi kan ikke implementere den tyske model fuldt ud. Eksempelvis er det ikke muligt at indlægge patienter med arbejdsbetinget håndeksem i tre uger under danske forhold. Men der kan forhåbentligt være dele, der kan inspirere. Behandlingsforløbet for to tyske patienter med den samme grad af erhvervsbetinget håndeksem vil for det meste være ens, siger Jojo Biel-Nielsen Dietz og supplerer:

– I Danmark er der jo flere veje igennem systemet. Det betyder, at danske patienter kan ende med meget forskellige behandlings- og udrednings- og undervisningsforløb. 

Fokus på forebyggelse

Jojo Biel-Nielsen Dietz hæfter sig ved, at Tyskland og Danmark adskiller sig i forhold til lovgivning, og i den måde arbejdsskadesystemerne er organiseret på.

– I forhold til lovgivning er den mest iøjnefaldende forskel, at forebyggelse har forrang for rehabilitering og udbetaling af erstatning. I den danske lovgivning er forebyggelse ikke en del af AES´ opgave. Samtidig er det i Danmark – i modsætning til Tyskland – politisk bestemt, hvad der skal satses på i forhold til forebyggelse, siger forskeren og peger samtidig på en anden markant forskel:

– I Danmark er der mange forskellige aktører, der har ansvaret for hver sin del af forebyggelse, behandling, udbetaling af erstatning og eventuel revalidering af erhvervssygdomme. Det er ikke en enkelt institution, der har det overordnede ansvar. I Tyskland samles ansvaret for alle funktionerne og udgifter til håndtering af arbejdsrelaterede udgifter i den Berufsgenossenschaft (BG), som patienten i kraft af sit arbejde hører ind under. Jojo Biel-Nielsen Dietz forklarer, at tyske patienter med erhvervsbetinget håndeksem kun kan få udbetalt erstatning, hvis vedkommende ikke kan blive i sit erhverv.

– Det medfører et incitament til at hjælpe patienterne, så de ikke må skifte branche, siger Jojo Biel-Nielsen Dietz.

Projekt om håndeksem

I projektet ’Erhvervsbetingede håndeksemer: udvikling over tid, etablering og afprøvning af tysk inspireret forebyggelseskoncept med fokus på unge’ er der udarbejdet to rapporter:

 • ’En sammenligning mellem dansk og tysk arbejdsskadesystem med fokus på håndeksem.’
   
 • ’Detaljeret beskrivelse af den tyske forebyggelsesmodel med fokus på den sekundære og tertiære forebyggelse af erhvervsbetinget håndeksem.’

 

Kilde: www.videncenterforallergi.dk 

 

Multi-step procedure til at forebygge håndeksem

 • Tyskland har siden 2005 arbejdet med en særlig såkaldte multi-step procedure for personer med arbejdsbetinget håndeksem. Den strækker sig fra primær til tertiær forebyggelse.
   
 • Har man først fået håndeksem, opereres der med tre forebyggelsestrin i forhold til, hvor let, moderat svære eller svære tilfældene er. Personer med moderat svære tilfælde undervises i forebyggelse ved to dages seminarer.
   
 • Tertiær forebyggelse: Personer med svære tilfælde af håndeksem indlægges i tre uger, hvor patienten behandles og herefter sygemeldes i tre uger. Til slut følger en fase på 3-12 måneder, hvor patienten er tilbage på jobbet under fortsat opfølgning af hudlæge. I særlige tilfælde følges patienten på arbejde og hjemme af en såkaldt disability manager.
   
 • Hvilken behandling patienten tilbydes, bestemmes af patientens Berufsgenossenschaft (BG), som finansieres via en lovpligtig forsikring, hvor hele forsikringspræmien betales af arbejdsgiveren.
Opdateret 25. mar 2021