To veje til at styrke en arbejdsmiljøindsats

Nyheder 17. okt 2023 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto:
  • Indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet lykkes bedst, hvis medarbejderne oplever, at den er relevant for arbejdspladsen. Men hvad skal der til, for at det sker? Og hvad kan forhindre, at det sker? Det har forskere fra bl.a. NFA undersøgt.

Skrevet af: Kirsten Rydahl

Arbejdspladser skal være opmærksomme på, hvordan de planlægger og udfører en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Deres valg kan nemlig få betydning for, om indsatsen vil lykkes - eller det modsatte. Det viser resultaterne fra en videnskabelig analyse, som chefkonsulent og ph.d. Ole H. Sørensen fra NFA har gennemført sammen med danske og udenlandske kolleger. 

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af data fra en arbejdsmiljøindsats i 40 daginstitutioner i perioden 2011-2013. Her besvarede de ansatte et spørgeskema om arbejdsforhold og trivsel, da indsatsen blev igangsat og igen ved en opfølgning to år efter. Det sidste spørgeskema omfattede blandt andet spørgsmål om støtte fra ledelsen, tilpasning af indsatsen og involvering af medarbejderne.

To veje til en høj oplevet relevans af en arbejdsmiljøindsats

Resultaterne viser, at der var to forskellige veje, som styrkede medarbejdernes opfattelse af, at arbejdsmiljøindsatsen i de kommunale daginstitutioner var relevant at gennemføre: 

  • omfattende støtte til indsatsen fra ledelsen (vej 1) 
  • en kombination af rolleklarhed og læring i det team, der stod for at gennemføre indsatsen, samt involvering af personalet (vej 2). 

- Hvis ledelse og medarbejdere på en arbejdsplads er opmærksomme på disse faktorer og gør en indsats for at styrke dem, vil det øge sandsynligheden for, at medarbejderne opfatter indsatsen som meget relevant og dermed også, at den bliver en succes, fortæller Ole H. Sørensen. 

Organisatoriske ændringer på arbejdspladsen kan dog påvirke den effekt, som de to veje har på medarbejdernes opfattelse af, om indsatsen er relevant at gennemføre.

Det kan nemt gå galt

Der var også tre faktorer, som hver især var nok til, at medarbejderne ikke opfattede indsatsen som relevant. 

Hvis ledelsen ikke tydeligt bakkede op om indsatsen, oplevede medarbejderne heller ikke, at indsatsen var særlig relevant for arbejdspladsen. Det samme var tilfældet, hvis rollerne var uklare blandt medarbejderne i de teams, der havde ansvaret for at gennemføre indsatserne, eller hvis der skete større organisatoriske ændringer på arbejdspladsen.

- Konsekvensen kan være, at indsatsen ikke får den positive effekt på arbejdsmiljøet, som arbejdspladsen havde forventet. Der er derfor god grund til at være opmærksom på disse faktorer, da de i kombination eller hver især kan få betydning for, om arbejdspladsens indsats for at styrke arbejdsmiljøet vil bære eller briste, slutter Ole H. Sørensen.

Læs den videnskabelige artikel

Simple roads to failure, complex paths to success: An evaluation of conditions explaining perceived fit of an organizational occupational health intervention

Yderligere oplysninger

Ole Henning Sørensen, chefkonsulent, ph.d., NFA

Opdateret 27. nov 2023