Arbejdsmiljø som en integreret del af kerneopgaven på arbejdspladsen

Perspektiv 13. sep 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Søren Svendsen

Det står i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiver har pligt til at sikre, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. 

Sagt populært har arbejdsgiveren pligt til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Samtidig har såvel offentlige som private virksomheder en økonomisk og faglig bundlinje, som de skal iagttage. De har nogle kerneopgaver, de skal løse.

Jeg har i en lang karriere som topleder i stat, kommune og private virksomheder oplevet presset for at levere de forventede resultater både fagligt og økonomisk. Jeg kan godt afsløre, at blikket er stift rettet mod de bundlinjer.

Bedre og billigere for alle parter 

I arbejdsmiljøforskningen har vi fokus på, hvilke eksponeringer på arbejdspladserne der har helbreds­mæssige eller sikkerhedsmæssige konsekvenser for arbejdstagerne. Og ikke mindst på hvordan man kan forebygge forekomsten af forskellige arbejdsmiljøproblemer. Meget ofte er der tale om parallelle indsatser, der løber ved siden af løsningen af kerneopgaverne. 

Det har været en bestandig diskussion i arbejdsmiljøkredse, hvordan arbejdsmiljøindsatsen ikke bare bliver en parallel indsats til løsningen af kerneopgaverne, men bliver en integreret del. Det vil sandsynligvis være både bedre og billigere for alle parter.

Det sigte har vi også med noget af vores forskning på NFA. Jeg har tidligere skrevet om behovet for mere interventionsforskning og derfra en evidensbaseret arbejdsmiljøindsats. 

Flere forsøg i tæt dialog med ledere og medarbejdere

I nogle af vores interventionsprojekter arbejder vi med, hvordan sundheds- og sikkerhedshensyn bliver en integreret del af løsningen af kerneopgaven. Det være sig gennem forsøg med exoskeletter i bygge- og anlægsbranchen eller fysisk træning for medarbejderne som en del af at udvikle børns motoriske færdigheder i dagtilbud. Man kan kalde det et designprincip.

På NFA har vi ambitioner om, at vi i fremtiden skal have endnu flere forsøg, hvor vi i tæt dialog med ledere og medarbejdere udvikler løsninger, hvor arbejdsmiljøindsatsen og løsningen af kerneopgaven er integreret.