Dokumentér med afsæt i forebyggelsesprincipper

Aktuelt 11. apr 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto:
  • Arbejdsmiljøprofessionelle kan tage udgangspunkt i ’Forebyggelsestrappen’ for at vise effekten af interventioner på arbejdspladsen. Det foreslår seniorforsker, der har fulgt 12 arbejdsmiljøprofessionelle i deres arbejde.  

Møder, dokumentation og værdidage. Hvad kom der ud af det, og hvilken effekt har det haft på arbejdsmiljøet? Det kan være svært at svare på, og det kan være ét af de dilemmaer, man som arbejdsmiljøprofessionel står i.

–  Vi ved fra både dansk og international forskning, at det er meget vigtigt at vise, hvad man bidrager til i organisationen som arbejdsmiljøprofessionel. Spørgsmålet er bare, hvordan man kan gøre det, siger seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Jeppe Ajslev.

Han står i spidsen for et forskningsprojekt om succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Her har forskere fulgt tolv succesfulde arbejdsmiljøkoordinatorer i byggebranchen gennem 107 dage og set, hvilke tiltag de implementerer. Som en del af projektet har de undersøgt, hvordan arbejdsmiljøprofessionelle kan skabe blik for effekten af det arbejde, de udfører.  

Øverst eller nederst

Studiet i byggebranchen viser, at over halvdelen af de 280 tiltag, som arbejdskoordinatorerne indførte, var af administrativ art, mens lidt over en tredjedel var det, man kalder tekniske kontrolmekanismer.  

– Det kan måske være med til at forklare, hvorfor et øget fokus på arbejdsmiljøprofessionel praksis stadig har til gode at vise klare effekter i forhold til for eksempel ulykkesfrekvenser, smerter eller psykosociale belastninger, siger Jeppe Ajslev.

En måde at synliggøre effekten af arbejdet på er at tage udgangspunkt i ’Forebyggelsestrappen’ eller ’Hierarchy Of Controls’, som den hedder på engelsk. Modellen bygger på de generelle principper for forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen med de mest effektive tiltag øverst i hierarkiet og de mindst effektive nederst.

– ’Forebyggelsestrappen’ kan være med til at tydeliggøre, hvilket niveau i forebyggelseshierarkiet man arbejder på, og skabe en stærkere sammenhæng mellem tiltag og effekt, siger Jeppe Ajslev.

En kompleks opgave  

Hvordan de arbejdsmiljøprofessionelle selv italesætter deres kompetencer og ser deres faglige identitet, er noget af det, Jeppe Ajslev også undersøger i projektet om succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Det projekt er på vej:

– Arbejdsmiljøprofessionelle gør et stort arbejde for at fastholde og udvikle deres faglige identiteter. Blandt andet i forhold til risikoanalyse og som løsningsorienterede brobyggere i de organisationer, de arbejder i, og inden for et meget bredt spektrum af arbejdsmiljøproblemer. Men de oplever også en række udfordringer, der gør det vanskeligt at få plads til at gennemføre de tiltag, de som arbejdsmiljøprofessionelle gerne vil, siger han.  

 

Kilde:    

mdpi.com ‘The Hierarchy of Controls as an Approach to Visualize the Impact of 
Occupational Safety and Health Coordination’.

Doi: 10.3390/ijerph19052731